Vilniaus simpoziumas

4 –5 December 2014, 5th VILNIUS SYMPOSIUM ON LATE SOVIET AND POST-SOVIET ISSUES. „Achieving the Normalcy, Pursuing the Revolutionary Culture: Transition in the Soviet Periphery“

Paskaita

01f58f9809fe6e427c2a9ca1107b36ebf16f322f

Lietuvos istorijos institutas maloniai kviečia į paskaitą „Vilnius Tvano metu (1655-1661 m.)“. Pranešėjas dr. doc. Elmantas Meilus. Paskaita vyks 2014 m. gruodžio mėn. 9 d. 18 val. Lietuvos istorijos instituto Mažojoje posėdžių salėje (1 aukštas), Kražių g. 5. Tai šeštoji paskaita iš paskaitų ciklo „Vilniaus skaitymai – 2014“.

Įgyvendintas ES struktūrinių fondų projektas

  Lietuvos istorijos institutas sėkmingai įgyvendino projektą „Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“ Projekto pavadinimas Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas Projekto įgyvendinimo terminai 2013-05-31 – 2014-11-31 Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.1.-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ (1,3 mln. Lt). Pasiekti rezultatai: Įrengta moderni gesinimo sistema. Atnaujinta saugyklų infrastruktūra. Atnaujinta integralios informacinė…

Paskaita

01f58f9809fe6e427c2a9ca1107b36ebf16f322f

Lietuvos istorijos institutas maloniai kviečia į paskaitą „Vilniaus miesto pradžia“. Pranešėja Oksana Valionienė. Paskaita vyks 2014 m. lapkričio mėn. 25 d. 18 val. Lietuvos istorijos instituto Mažojoje posėdžių salėje (1 aukštas), Kražių g. 5. Tai penktoji paskaita iš paskaitų ciklo „Vilniaus skaitymai – 2014“.

Seminaras

vu2-9

Ilgalaikė programa „Vilniaus istorija. Tyrimai“ 2014 m. lapkričio mėn. 25 d. maloniai kviečia į seminarą „Religinis gyvenimas Vilniuje“. Seminaro pradžia 9 val. Lietuvos istorijos instituto Mažojoje posėdžių salėje (1 aukštas), Kražių g. 5.