Disertacijos gynimas

2018 m. vasario 15 d. 13 val. Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), ARNAUD PARENT gins disertaciją „Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos pertvarkyme Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu (1764–1795 m.)”

Kvietimas

Kviečiame etnologus, antropologus ir tarpdalykinius nacionalizmo tyrimus vykdančius kolegas dalyvauti Lietuvos 100-mečiui skirtoje konferencijoje Nacionalumą budinusi etnologija ir antropologija?