Seminaras

2014 m. sausio 17 d., 14 val. Lietuvos istorijos instituto Baltojoje salėje įvyks seminaras „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“

Seminaras

2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos istorijos institute, patalpoje po Baltąja sale („kavinėje“) vyks ilgalaikės programos „Vilniaus istorija. Tyrimai“ seminaras „Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuje“. Seminaro pradžia 9 val.

Skelbimas

2013 m. lapkričio 14 d. 14 val.,Baltojoje salėje (I aukštas) įvyks Konkursų ir atestacijos komisijos narių, pretendentų į Archeologijos skyriaus mokslo darbuotojus ir Archeologijos skyriaus vieša diskusija.

Skelbimas

“Patvirtintas Istorijos krypties disertacijų tematikų ir vadovų sąrašas 2013 m. priėmimui”

Seminaras

2013 m. spalio 28 d. 10 val.,Vytauto Didžiojo universitete Donelaičio g. 52, Kaune įvyks seminaras “Transnacionalizmo raiška etninėse ir transetninėse bendruomenėse: lauko tyrimų apžvalga”