Mackavičius, Andrius. Žemaitijos valsčių surašymas 1537-1538 m. / parengė Konstantinas Jablonskis, [sudarė Algirdas Baliulis], Vilnius: LII leidykla, 2003, 449, [3] p.
       Kn. taip pat: Tyla, Antanas. Žemaičių valstiečių prievolių surašymas 1537 ir 1538 m., p. 7-16. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 375-449. – Santr. vok.: p. [450]. – Tiražas 500 egz.
       ISBN 9986-780-49-7
 

       Leidinyje pateikiami Žemaitijos valsčių (tijūnijų), priklausiusių Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, 1537 ir 1538 m. surašymo duomenys. Tuo metu valdovo pasiųsto raštininko Andriaus Mackavičiaus buvo surašyti Ariogalos, Beržėnų, Biržinėnų, Dirvėnų (Didžiųjų ir Mažųjų), Gandingos, Josvainių, Karšuvos, Pajūrio, Rietavo, Raseinių, Skirsnemunės, Šauduvos, Tverų, Užvenčio, Veliuonos, Viešvėnų, Vilkijos valsčiai. Ankstesnių surašymų duomenų nėra išlikusių. Surašymo inventorius buvo teisinis aktas ir yra nepakeičiamas socialinės ekonominės istorijos šaltinis, parodo dvaro ir valstiečio ūkio raidą, prievolių formas bei mastą. Skelbiami surašymo duomenys bus naudingi istorikams, teisininkams, kalbininkams, ūkio istorijos tyrinėtojams ir kiekvienam, ieškančiam žinių apie savo protėvius ir besidominčiam praeitimi.

TURINYS

A. Tyla. Žemaičių valstiečių prievolių surašymas 1537 ir 1538 m.

7  
     

  I ir II sąsiuviniai

ŽEMAITIJOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALSČIŲ SURAŠYMAS 1537 m. 1538 m.
     
Veliuonos valsčius 19, 183
     A. Mackavičiaus laiškas   183
     Veliuonos miestelis   188
     Veliuonos dvaro pasėliai 32, 189
Žasetos valsčius 24, 190
     Baisogalos miestelis   203
Ariogalos valsčius 34, 205
     Ariogalos miestelis   220
Beržėnų valsčius 35, 221
Užvenčio valsčius 45, 229
     Užvenčio miestelis 48, 232
Didž. Dirvėnų valsčius 48, 233
Maž. Dirvėnų valsčius 61, 244
     Tryškių miestelis   248
Biržinėnų valsčius 70, 253
Viešvėnų valsčius 82, 264
Tverų valsčius 91, 273
Gandingos valsčius 97, 279
Rietavo valsčius 106, 287
     Rietavo miestelis 118, 300
Šauduvos valsčius 119, 301
Pajūrio valsčius 126, 307
     Žvingių miestelis 130, 311
Karšuvos valsčius 140, 323
Skirsnemunės valsčius 157, 341
     Skirsnemunės miestelis 160, 343
     Skirsnemunės dvaro pasėliai 161, 346
Raseinių valsčius 162, 346
     Raseinių miestelis 168, 354
Josvainių valsčius 170, 355
     Kelių Josvainių valstiečių skundai   362
Vilkijos valsčius 175, 363
     Vilkijos miestelis 177, 372
     Vilkijos dvaro pasėliai 180, 373
         Bendra suma 180, 374
     
ASMENVARDŽIŲ IR VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖS (sudarė Algirdas Baliulis)
     
Asmenvardžių rodyklė   375
Vietovardžių rodyklė   446
     
Santrauka vokiečių kalba   450

© Lietuvos istorijos institutas, 2004 m. rugpjūčio 16 d.