Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991–2002.

       T. 2: Kretinga, Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, Vladislavovas / sudarė Antanas Tyla ir Dainius Žygelis; spaudai parengė A. Tyla, D. Žygelis, Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.), Vilnius: Pradai, 1997, 364, [2] p.
       Kn. taip pat: Tyla A. Įvadas, p. 4–5; Dokumentų skelbimo principai, p. 6–7. Santr. vok., rus.: p. 307–310. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: 311–350. – Tiražas 1200 egz.
       ISBN 9986-776-45-7   
 
 

© Lietuvos istorijos institutas, 2006 m. vasario 11 d.