Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai, Vilnius, 1991–2002.

       T. 3: Kėdainiai / sudarė Antanas Tyla; spaudai parengė Darius Antanavičius (tekstai lotynų k.), Romualdas Firkovičius (tekstai lenkų k.), Rita Strazdūnaitė (asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės), A. Tyla (įvadas, dokumentų anotacijos, komentarai, vertimai į lietuvių k.), Vilnius: LII leidykla, 2002, 609, [3] p., [20] p. iliustr.
       ISBN 9986-780-48-9
       Kn. taip pat: Tyla A. Kėdainių magdeburginio miesto teisių ir valdymo raida, p. 6–31; Dokumentų skelbimo principai, p. 6–7. – Santr. vok.: p. 577–578. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 579–608. – Tiražas 450 egz.

       Šiame tome publikuojami 257 Kėdainių miesto savivaldos 1590–1795 m. dokumentai, atskleidžiantys privataus magdeburginio miesto raidos bruožus. Daugelis dokumentų skelbiami pirmą kartą. Rinkinyje yra valdovų privilegijos, kunigaikščių Radvilų patvirtinti miesto nuostatai, aplinkraščiai, miesto magistrato pareigūnų patvirtinimai, magistrato sesijų protokolai, cechų nuostatai, miestiečių politines pažiūras 1791–1794 m. atspindintys aktai. Visi šie dokumentai liudija aktyvią miesto savivaldos institucijų ir miestiečių veiklą per 205 metus iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užgrobimo.   
 
 

© Lietuvos istorijos institutas, 2006 m. vasario 11 d.