Informacija

2014–2015 m. buvo vykdomas LMT finansuotas projektas „Rezistencinės spaudos (1940–1953 m.) skaitmeninės bazės kūrimas“.

Projekto vykdymo metu buvo nuskenuota Lietuvos istorijos instituto bibliotekos rankraštyne saugoma rezistencinė spauda: karo metų ir pokario partizanų laikraštėliai, atsišaukimai ir kiti dokumentai, pokario partizanų grožinė kūryba. Nuskenuotus dokumentus galima rasti adresu: http://talpykla.istorija.lt/handle/123456789/221