„Lietuvos Metrikos naujienos“ yra „Lietuvos istorijos metraščio“ mokslinis-informacinis priedas (iki 2002 m. Nr. 5 – savarankiškas mokslinis informacinis biuletenis), leidžiamas nuo 1997 m. kartą per metus lietuvių ir rusų kalbomis. Jame pateikiamos jau išleistų Lietuvos Metrikos knygų anotacijos arba apie jų parengėjų parašyti autoreferatai, apžvelgiami naujausi Lietuvos Metrikos tyrinėjimai.

     13-2011

 

 12-2010

 

 

   

 9-2006

8-2004/2005
 

7-2003
 

6-2002
 

5-2001
 

4-2000
 

3-1999
 

2-1998
 

1-1996/1997
 


13-2011
 

12-2010  

10-2007/2008
 

   

 9-2006
 

7-2003
 

6-2002
 

5-2001
 

4-2000
 

3-1999
 

2-1998
 

1-1996/1997
 

 


© Lietuvos istorijos institutas, 2010 m. gruodžio 2 d.