Archeologijos Skyriaus Darbuotojai


Mindaugas Pilkauskas
doktorantas

Gimė Kaune 1991 m. rugsėjo 9 d. 2014 m. apgynė bakalauro darbą „Ankstyvieji rytų Pabaltijo piliakalniai“. 2017 m. apgintas magistro darbas „Archeologinis nuspėjamasis modeliavimas. Jo praktinis pritaikymas naujų archeologinių objektų paieškose“.
Nuo 2017 m. spalio mėn. Lietuvos istorijos instituto doktorantas. Rengiamos disertacijos tema „Vakarų Lietuvos vėlyvojo neolito gyvenviečių vidinė struktūra“. Dirba Kaišiadorių muziejuje muziejininku ir UAB „Kultūros paveldo akademija“ archeologu.
Archeologinius tyrinėjimus vykdo nuo 2015 m. Kasinėta Širvintos upės ir Stavarygalos ir Gelvanės ežerų aplinka, Širvintų r. (2015), Eriko Šukio etnoarchitektūrinės sodybos aplinka, Minijos k., Šilutės r. sav. (2018).

 

Moksliniai interesai:
Neolitas – bronzos amžius, erdvinė archeologinių duomenų analizė, keramikos tyrimai, geografinės informacinės technologijos, geoarcheologija
Publikacijos:
1.      Piličiauskas G., Pilkauskas M., 2018. Žvalgomieji tyrimai Kvietiniuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais, 40-43.
2.     Vengalis R., Juškaitis V., Pilkauskas M., Kozakaitė J., 2016. Kvietinių senovės gyvenvietė ir pilkapynas. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2015 metais, 74-86.

 

Pranešimai:
1.      Pilkauskas M. „Re-evaluating earlier investigations. Intra-site spatial analysis of Nida settlement, Lithuania“, 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists „Reflecting futures“. Barcelona, 2018 september 5-8.
2.     Pilkauskas M. „Vidinė erdvinė analizė. Kokios naujos įžvalgos įmanomos skaitmeninant ankstesnių tyrimų medžiagą“ Nacionalinis istorijos krypties doktorantų seminaras. Klaipėda 2018-04-26.
3.     Pilkauskas M. „Nuspėjamojo modeliavimo taikymas archeologiniuose tyrimuose“ Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto istorijos krypties doktorantų seminaras. Vilnius, 2017-12-06.

 

Kontaktai
Lietuvos istorijos institutas,
Archeologijos skyrius,
Kražių g. 5,
LT-01108, Vilnius
El.paštas min.pilkauskas@gmail.com