• Ženklai, Simboliai, Prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu / Sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 376 p. ISBN 978-609-8183-70-2
 • Ženklai, Simboliai, Prasmės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu (Mokslinių straipsnių rinkinys) / Sudarytojos Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 378 p. ISBN 978-609-8183-70-2
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius II / Sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 254 p. ISBN 978-609-8183-54-2
 • Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius I / sudarytoja Zita Medišauskienė – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 208 p. ISBN 978-609-8183-37-5
 • 1863-1864 m. sukilimas: istorija ir atmintis / Zita Medišauskienė, Darius Staliūnas / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. – 276 p. ISBN 978-609-8183-23-8.
 • XVIII a. studijos, T. 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys: straipsnių rinkinys, Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. -324 p. ISBN 978-609- 8183-16- 0.
 • Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI–XIX веках = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku : сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Институте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. Lietuvos istorijos institutas; sudarė Tamara Bairašauskaitė. – Vilnis: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 416 p. ISBN 978-609-8183-05-4
 • Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai Lietuvos istorijos institutas ; sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė. Vilnius : Lietuvos istorijos insttuto leidykla, 2015 – 554. ISBN 978-609-8183-02-3
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais T. 2 / Lietuvos istorijos institutas ; sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė. – Vilnius Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015 – 454 p.. ISBN 978-609-8183-01-06
 • XVIII a. studijos, T. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Valstybė. Kultūra. Edukacija : straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 384 p. ISBN 978-9955- 847-94-6
 • Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje sudarytojai Alvydas Nikžentaitis, Michal Kopczynski. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 348 p. ISBN 978-9955-847-93-9
 • XVIII amžiaus studijos, T. I: Lietuvos Didžiosioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: tarp tradicijų ir naujovių: straipsnių rinkinys. Sudarytoja Ramunė Šmigelskytė – Stukienė / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 384 p. ISBN 978-9955-847-86-1
 • Vietos dvasios beieškant : [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Rasa Čepaitienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 432 p. ISBN 978-9955-847-84-7
 • Stalininis režimas Lietuvoje 1944-1953 m.: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Regina Laukaitytė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 330 p. ISBN 978-9955-847-79-3
 • Savas ir kitas: šiuolaikiniais požiūriais: [straipsnių rinkinys] / Lietuvos istorijos institutas; sudarytoja Vida Savoniakaitė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 444 p. ISBN 978-9955-847-80-9
 • Археология и история Литвы и северо – запада Росии в средневековье: доклады россиско-литовского семинара, Вильнюс, 28-30 марта 2011 г. / Институт истории Литвы, Российская академия наук, Институт истории материальной культуры; [sudarytojas Gediminas Vaitkevičius; vertėja į rusų kalbą – Regina Čičinskaitė]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 248 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-71-7
 • Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės tyrimuose: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Zigmantas Kiaupa, Jolita Sarcevičienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 544 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-70-0
 • Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, valstybė, regionas: straipsnių rinkinys / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojas Alvydas Nikžentaitis. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 590 p.: iliustr. ISBN 978-9955-847-67-0
 • Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės / sudarė Vytautas Jogėla. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012. – 246 p. ISBN 978-609-8039-20-7
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis: mokslinių straipsnių rinkinys / sudarė Ramunė Šmigelskytė – Stukienė. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 768 p. ISBN 978-9955-847-59-5
 • Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje: [straipsnių rinkinys] / sudarė Alvydas Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 492 p. ISBN 978-9955-847-37-3
 • Abipusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai : [straipsnių rinkinys] / Vilniaus universitetas ; sudarė Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. – 232p.: iliustr. ISBN 978-9955-33-647-1
 • Socialinė antropologija, etnografija ir biotechnologija / sudarė Auksuolė Čepaitienė. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 272 p. ISBN 978-9955-847-26-7
 • Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse / sudarė Aldona Prašmantaitė. – Vilnius: LII leidykla, 2009. 382 p. ISBN 978-9955-847-18-2
 • Lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Rimvydas Petrauskas. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 358, [2] p.: iliustr., žml. ISBN 978-9955-34-135-2
 • Rytų Europos kultūra migracijos kontekste. Tarpdalykiniai tyrimai = Культура Восточной Европы в контексте миграции. Междисциплинарные исследования = East Europe culture in the context of migration. Interdisciplinary studies / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Irena Regina Merkienė. / Vilnius: Versus aureus, 2007. – 605, [2] p., [2] iliustr. lap.: iliustr., nat. ISBN 978-9955-34-068-3
 • Lietuva Antrajame pasauliniame kare / Lietuvos istorijos institutas; [sudarė Arvydas Anušauskas, Česlovas Laurinavičius]. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 640 p. ISBN 978-9986-780-93-9
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai : faktas, kontekstas, interpretacija / [redakcinė kolegija: Artūras Dubonis (pirmininkas) ... et al.]. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 451, [1] p. ISBN 978-9986-780-91-5
 • Praeities pėdsakais: skiriama profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui / Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas; [redakcinė komisija: Egidijus Aleksandravičius, Artūras Dubonis, Elmantas Meilus, Rimantas Miknys, Edmundas Rimša (pirmininkas)]. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. – 425, [1] p.: iliustr., lent. ISBN 978-9986-780-90-8
 • Žydai Lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konkurento / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 230, [2] p. ISBN 9986-780-88-8
 • Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai : straipsnių rinkinys / sudarytojas Petras Kalnius. – Punskas, 2006. – 320 p. ISBN 83-87604-94-1
 • Kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Darius Staliūnas, Vladas Sirutavičius. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 270, [2] p. ISBN 9986-780-70-5
 • Konstantinas Jablonskis ir istorija / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Edmundas Rimša. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 384, [2] p. ISBN 9986-780-64-0
 • „Žydų klausimas“ Lietuvoje XIX a. viduryje / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2004. – 186, [2] p. ISBN 9986-780-59-4
 • Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos / sudarė Giedrius Viliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2004. – 345, [1] p.: lent. ISBN 9986-780-62-4
 • Mulevičius Leonas. Kaimas ir dvaras Lietuvoje XIX amžiuje / sudarė Vytautas Merkys. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 502, [2] p.: lent. ISBN 9986-780-52-7
 • Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanų iki Napoleono: prof. Broniaus Dundulio atminimui / vyr. redaktorė Irena Valikonytė. – Vilnius: Vaga, 2001. – 407, [1] p. ISBN 5-415-01569-8
 • Iš baltų kultūros istorijos: skiriama Adolfo Tautavičiaus 75-mečiui / Lietuvos istorijos institutas; [redakcinė kolegija: Vytautas Kazakevičius (pirm.)…[et al.]. – Vilnius: Diemedis, 2000. – 220 p.: iliustr. ISBN 9986-23-078-0
 • Kultūrų sankirtos: skiriama Ingės Lukšaitės 60-mečiui / sudarytojai: Zigmantas Kiaupa … [et al.]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 382, [2] p. ISBN 9986-23-072-1
 • Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos: mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai, 1999 m. kovo 9 d., Vilnius / redakcinė kolegija: Algis Kalėda… [et al.]. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 146, [2] p. ISBN 9986-780-31-4
 • Dek, širdie, ant amžinojo aukuro…: Marcelės Kubiliūtės 100-sioms gimimo metinėms (1898 07 28 – 1963 06 13) paminėti / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Nastazija Kairiūkštytė, Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Žara, 1999. – 195, [1] p. ISBN 9986-34-033-0
 • Etninė kultūra ir tapatumo išraiška: konferencijų medžiaga, Vilnius, 1992 m. gruodžio 3–4 d., 1993 m. gruodžio 2–3 d., 1995 m. gruodžio 14–15 d. /Lietuvos istorijos institutas; sudarė Irena Regina Merkienė ir Vida Savoniakaitė. – Vilnius: Mokslo aidai, 1999. – 336, [1] p. ISBN 9986-780-24-1
 • Praeities baruose: skiriama akademikui Vytautui Merkiui 70-ies metų jubiliejaus proga / redakcinė kolegija: Antanas Tyla (pirmininkas)… [et al.]. – Vilnius: Žara, 1999. – 370, [1] p. ISBN 9986-34-039-X
 • Lietuvos Metrika 1991–1996 metų tyrinėjimai / sudarytojai Zigmantas Kiaupa, Agnius Urbanavičius. – Vilnius, 1998. – 292, [1] p., [1] žml. Lap.
 • Lietuvos Sąjūdis ir valstybės idealų įgyvendinimas / sudarė Danutė Blažytė, Vanda Kašauskienė. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 367, [1] p. ISBN 9986-780-22-5
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija penkerių metų retrospektyvoje / sudarė Danutė Blažytė, Vanda Kašauskienė; redagavo Česlovas Bauža. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 167, [1] p. ISBN 9986-780-18-7
 • Penkeri Lietuvos valstybingumo atkūrimo metai / sudarė Vanda Kašauskienė; redagavo Česlovas Bauža. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 117 p. ISBN 9986-780-04-7
 • Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 367 p. ISBN 9986-810-05-1
 • Etninė kultūra ir tautinis atgimimas / sudaryt. ir moksl. red. R. Merkienė. – Vilnius: LII leidyka, 1994. – 180 p.
 • Lietuvos metrika 1988 metų tyrinėjimai / составители: Э. Банионис, З. Кяупа. – Vilnius: Academia, 1992. – 189, [1] p.
 • Проблемы этногенеза и этнической истории балтов : сборник статей / редкол.: Р. Волкайте-Куликаускене (отв. ред.) … [et al.]. – Вильнюс: Мокслас, 1985. – 290 p.