Lietuvos istorijos metraštis

 • Lietuvos istorijos metraštis 2019 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 238 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2019 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 258 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2018 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 222 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2018 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 244 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2017 metai 2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 274 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2017 metai 1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Gintautas Sliesoriūnas (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2017. – 274 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2016.2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2017. – 238 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2016.1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 174 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2015.2 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 194 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2015.1 / Lietuvos istorijos institutas; redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirm.). – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 230 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2014.2Lietuvos istorijos institutas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 248 p. ISSN 0202-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2014.1 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 196 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2013.2 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 248 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2013.1 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 200 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2012.1 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 216 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2012.2 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 220 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2011.1. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 200 p.ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2011.2. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 164 p.ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis, 2010.1. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 182 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis, 2010.2. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 240 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 1. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 187 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis. 2009. 2. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 226 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2008.1. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 209 p. ISSN 02-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2008.2. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 204 p. ISSN 02-3342.
 • Lietuvos istorijos metraštis 2007. 1. – Vilnius, 2008. – 151, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2007. 2. – Vilnius, 2008. – 194, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2006.1. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 199, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2006.2. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 233, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2005.1. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 221, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2005.2. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 229, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2004.1. – Vilnius: LII leidykla, 2005, 241, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2004.2. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 255, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2003.1. – Vilnius: LII leidykla, 2004. – 251, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2003.2. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 214, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2002.1. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 254, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2002.2. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 242, [2] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2001.1. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 328, [4] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2001.2. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 331, [1] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 2000 metai. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 484 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1999 metai. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 456 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1998 metai. - Vilnius: Žara, 1999. – 491, [3] p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1997 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 554 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1996 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1997. – 520 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1995 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1996. – 460 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1994 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 341 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1993 metai. – Vilnius: LII leidyjka, 1994. – 267 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1992 metai. – Vilnius: LII leidyjka, 1994. – 309 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1991 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1993. – 276 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1990 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1992. – 244 p. ISSN 0202-3342
 • Lietuvos istorijos metraštis 1987 metai. – Vilnius: LII leidykla, 1988. – 206 p.

Istorijos šaltinių tyrimai

 • Istorijos šaltinių tyrimai t. 6 / sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 394 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5 / Lietuvos istorijos institutas; sudarė A. Dubonis – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 314, [2] p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai . t. 4 / Sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 340 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3 / sudarė Darius Antanavičius. – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 223 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2 / sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 279 p. ISSN 2029-0705
 • Istorijos šaltinių tyrimai t. 1 / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; sudarė Darius Antanavičius, Darius Baronas; redaktorių kolegija: Darius Antanavičius, Darius Baronas, Zenonas Butkus, Artūras Dubonis (pirmininkas), Mathias Niendorf, Rimvydas Petrauskas, Irena Valikonytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 354, [2] p. ISSN 2029-0705

Lietuvos archeologija

Redakcija

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius
Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Tel. (+370) 5 2614935, faks. (+370) 5 2611433
El. paštas: lietuvosarcheologija@gmail.com arba laurynas.kurila@istorija.lt

 • Lietuvos archeologija T. 45. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. –320 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 44. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018. -208 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 43. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2017. -260 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija T. 42. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2016. -256 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 41 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2015. -216 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 40 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014. -296 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 39 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013. -391 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 38 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 386 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 37 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. – 283 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 36. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 303 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 35. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 297 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 34. – Vilnius: Diemedis, 2009. – 293 p. ISSN 0207-8694, ISBN 978-9986-23-150-9
 • Lietuvos archeologija, 33. – Vilnius: Diemedis, 2008. – 211, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-147-9
 • Lietuvos archeologija, 32 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 187, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-139-4
 • Lietuvos archeologija, 31 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir žalvario amžių tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2005. – 193, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-138-7
 • Lietuvos archeologija, 30 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 266, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-137-0
 • Lietuvos archeologija, 29: Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 254, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-124-8
 • Lietuvos archeologija, 28: Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 236, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-123-X
 • Lietuvos archeologija, 27 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių tyrimams]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 296, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-126-4
 • Lietuvos archeologija, 26 [Konferencijos „Gamtos mokslų ir naujųjų technologijų taikymas archeologijoje“ medžiaga]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. – 182, [2] p. ISSN 02-07-8694, 9986-23-118-3
 • Lietuvos archeologija, 25 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir bronzos amžiams]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. – 269, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-116-7
 • Lietuvos archeologija, 24 [Straipsnių rinkinys, skirtas programos „Lietuvos gyventojų XI–XVII a. kultūra archeologijos duomenimis“ rezultatams pristatyti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. – 326, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-105-1
 • Lietuvos archeologija, 23 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens amžiaus Lietuvoje tyrinėjimų problematikai]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 252 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-1035
 • Lietuvos archeologija, 22 [Straipsnių rinkinys, skirtas daugiausia kuršių VIII–XIII a. materialinei ir dvasinei kultūrai pažinti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 288 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-101-9
 • Lietuvos archeologija, 21: Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 452 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-094-2
 • Lietuvos archeologija, 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 270, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-088-8
 • Lietuvos archeologija, 19: Skiriama Rimutės Rimantienės 80-mečiui. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 300 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-083-7
 • Lietuvos archeologija, 18: Skiriama Mykolo Michelberto 60-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 283, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-054-3
 • Lietuvos archeologija, 17: Žvilių kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 247, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-067-5
 • Lietuvos archeologija, 16: Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. Vilnius: Mokslo aidai, 1999. – 309, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-479-478-9
 • Lietuvos archeologija, 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui. – Vilnius: Žara, 1998. – 487, [1] p. ISSN02-07-08694
 • Lietuvos archeologija, 14: Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. – 223 p. ISSN 0207-8694, ISBN 9986-23-021-7
 • Lietuvos archeologija, 13: Pagrybio kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1995. – 207 p. ISSN 02-07-08694, ISBN 9986-23-019-5
 • Lietuvos archeologija, 12. Bandužių kapinynas: monografija / Jonas Stankus. – Vilnius: Danielius, 1995. – 155 p. ISBN 9986-442-17-6
 • Lietuvos archeologija, 11: Viduramžių senkapiai. – Vilinius: Diemedžio leidykla, 1995. – 408 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 10: Plinkaigalio kapinynas: monografija / Vytautas Kazakevičius. – Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 217, [2] p. ISBN 5-420-01148-4
 • Lietuvos archeologija, 8. – Vilnius: “Mokslas”, 1992. – 170, [1] p.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje

 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 339, [1] p. ISSN 1392-5512, ISBN 9986-23-125-6
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 369, [1] p. ISSN 1392-5512, ISBN 9986-23-120-5
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 296 p. ISSN 1392-5512
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 664 p. ISSN 1392-5512
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998. – 558, [2] p. ISSN 1392-5512
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. – 479 p. ISBN 9986-780-00-4
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1994. – 378 p. ISBN 9986-23-004-7
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, d. 1. – Vilnius: Alma littera, 1992. – 143 p.
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990 ir 1991 metais, d. 2. – Vilnius: Alma littera, 1992 – 167 p.

Archaeologija Baltica

 • Archaeologia Baltica. Vol. 7. – Klaipėda, Klaipėdos universiteto Leidykla, 2006. – 236 p. ISSN 1392-5520
 • Archaeologia Baltica. Vol. 5. - Vilnius, Žara, 2002. – 184 p. ISBN 9986-34-097-7
 • Archaeologia Baltica. Vol. 4. – Vilnius, Žara, 2000. – 270 p. ISBN 9986-34-053-5
 • Archaeologia Baltica. Vol. 3.. – Vilnius: Žara, 1998. – 295 p. ISBN 9986-34-022-5
 • Archaeologia Baltica. Vol. 2. – Vilnius: Žara, 1997. – 200 p. ISBN 9986-34-016-0
 • Archaeologia Baltica. Vol. 1. – Vilnius, Alma littera, 1995. – 200 p. ISBN 9986-02-116-2

Lithuanian Historical studies

 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 23/2019 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2019. – 256 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 22/2018 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2018. – 232 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 21/2016 /Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Ferdinand Schöningh 2017. – 210 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 20/2015 /Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. – 300 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 19/2014 Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – 233 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 18/2013 /Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. – 265 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 17/2012. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 291 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 16/2011. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 188 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 15/2010. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 229 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 14, 2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 144 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 13, 2008. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 208 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 12. 2007. – Vilnius: LII leidykla, 2009. – 209 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 11: 2006. – Vilnius: LII leidykla, 2007. – 175, [3] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 10: 2005. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 175, [3] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 9: 2004. – Vilnius: LII leidykla, 2006. – 125, [3] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 8: 2003. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 191, [3] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studie.s Vol. 7: 2002. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 163, [3] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 6: 2001. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 194, [2] p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 5: 2000. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 208 p. ISSN 1392-2343
 • Lithuanian Historical Studie.s Vol. 4: 1999. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 163, [1] p. ISSN 1392-2343, ISBN 9986-780-29-2
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 3: 1998. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 164 p. ISSN 1392-2343, ISBN 9986-780-23-3
 • Lithuanian Historical Studies. Vol. 2. – Vilnius: Vaga, 1997. – 191, [1] p. ISSN 1392-2343, ISBN 5-415-01271

Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos

 • Lietuvos etnologija 18(27). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018 – 234 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 17(26). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 246 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 16(25). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, – 240 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 15(24). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, – 248 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija 14(23). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: /Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014, – 278 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 13(22). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2013 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. – 230 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 12(21). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos/ Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012. – 254 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 11(20). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 212 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 10(19). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2010. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 204 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 9(18). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 194 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 8 (17). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius, 2008. – 192 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 7 (16). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos - Vilnius: LII leidykla, 2007. – 217, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 6 (15). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos - Vilnius: LII leidykla, 2007. – 258, [2] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 5 (14). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2006. – 250 p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 4 (13). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2005. – 204, [2] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 3 (12). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2003. – 201, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 2 (11). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2002. – 213, [3] p. ISSN 1392-4028
 • Lietuvos etnologija 1 (10). Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. - Vilnius: LII leidykla, 2000. – 309, [2] p. ISSN 1392-4028

Lietuvos etnologija

 • Lietuvos etnologija 19(28): Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019 – 234 p. ISSN 1392-4028.
 • Lietuvos etnologija T. 8: Čepaitienė Auksuolė. Verpimas Lietuvoje. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 312 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-090-X
 • Lietuvos etnologija T. 7: Šaknys, Žilvytis Bernardas. Kalendoriniai ir darbo papročiai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 156 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-086-1
 • Lietuvos etnologija T. 6: Paukštytė Rasa. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime. – Vilnius: Žara, 1999. – 168 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-23-071-3
 • Lietuvos etnologija T. 5: Kalnius Petras. Etniniai procesai pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje. – Vilnius: Žara, 1998. – 224 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-34-023-3
 • Lietuvos etnologija T. 4: Savoniakaitė Vida. Audiniai kaimo kultūroje (Lietuvių geometriniai raštai XIX–XX amžiuje). – Vilnius: Alma littera, 1998. -248 p. ISSN 1392-4028, ISBN 9986-02-493-5

Mūsų praeitis

 • Mūsų praeitis, t. 7. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 184, [1] p. ISBN 9986-780-34-9
 • Mūsų praeitis, t. 6. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 235, [2] p. ISBN 9986-780-26-8
 • Mūsų praeitis, t. 5. – Vilnius: LII leidykla, 1998. – 235, [2] p. ISBN 9986-491-43-6
 • Mūsų praeitis, t. 4. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 208 p. ISBN 491-24-X
 • Mūsų praeitis, t. 3. – Vilnius: LII leidykla, 1993. – 159 p.
 • Mūsų praeitis, t. 2. – Vilnius: LII leidykla, 1992. – 159, [1] p.

Lietuvos atgimimo istorijos studijos

 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 17: Nacionalizmas ir emocijos: (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.) / sud. Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 203, [1] p. ISBN 9986-780-38-1
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16: Visuomenė be universiteto? : (aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys–XX a. pradžia) / Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 215, [1] p. ISBN 9986-780-30-6
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15: Mykolas Romeris ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių tautinės problemos. – Vilnius: Eugrimas, 1999. – 191 p. ISBN 9986-752-52-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1842 metais : organizacija ir veikla / Vytautas Jogėla. – Vilnius: Eugrimas, 1997. – 234, [5] p. ISBN 9986-752-23-X
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 313 p. ISBN 9986-814-01-4
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Didysis Vilniaus seimas / Egidijus Motieka. – Vilnius: Saulabrolis, 1996. – 364 p. ISBN 9986-814-01-4
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais / Rimantas Miknys. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 255 p. ISBN 9986-491-22-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 525, [1] p. ISBN 5-420-01318-5
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia. – Vilnius, Katalikų pasaulio leidykla, 1994. – 540 p. ISBN 9986-04-021-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 6: Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 413 p. ISBN 5-420-01224-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 4: Liaudis virsta tauta. – Vilnius: Baltoji varnelė, 1993. – 587 p.
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 3: Lietuvos valstybės idėja (XIX a.-XX a. pradžia). – Vilnius: Žaltvykslė, 1991. – 504, [3] p.
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 1: Tautinės savimonės žadintojai : nuo asmens iki partijos. – Vilnius: Sietynas, 1990. – 207, [1] p.

Lietuvos Metrikos naujienos

 • Lietuvos Metrikos naujienos. 16-2016/2019. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 48 p. ISSN 1392-3382.
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 15-2014/2015. – Vilnius: LII leidykla, 2016. – 44 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 14-2012/2013. – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 13-2011. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 36 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 12-2010. – Vilnius: LII leidykla, 2011. – 42 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos. 11-2009. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 38 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 10-2007/8. – Vilnius: LII, 2009. – 52 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 9-2006. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 41 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 8-2004/2005. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 65 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 7-2003. – Vilnius: LII leidykla, 2005. – 47 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 6-2002. – Vilnius: LII leidykla, 2003. – 44 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 5-2001. – Vilnius: LII leidykla, 2002. – 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 4-2000. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 34 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 3-1999. – Vilnius: LII leidykla, 1999. – 32 p. ISSN 1392-3382
 • Lietuvos Metrikos naujienos 2-1998. – Vilnius: LII leidykla. – 32 p., ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-19-5
 • Lietuvos Metrikos naujienos 1-1996/1997. – Vlnius: LII leidykla – 32 p. ISSN 1392-3382, ISBN 9986-780-10-1

Новости Литовской Метрики

 • Новости Литовской Метрики. 16-2016/2019. – Вильнюс: Lietuvos istorijos institutas, 2019. – 48 с. ISSN 1392-3390.
 • Новости Литовской Метрики. 15-2014/2015. – Вильнюс: LII leidykla, 2016. – 48 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики. 14-2012/2013. – Вильнюс: LII leidykla, 2014. – 34 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики. 13-2011. – Вильнюс: LII leidykla, 2012. – 40 с. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики. 12-2010. – Вильнюс: LII leidykla, 2011. – 44 с. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики. 11–2009. – Вильнюс: LII leidykla, 2010. – 44 с. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики. 10-2007/8. – Vilnius: LII leidykla , 2009. – 46 p. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 9 -2006. – Вильнюс: LII leidykla, 2008. – 46 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 8-2004/2005. –Вильнюс: LII leidykla, 2005. – 69 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 7-2003. – Вильнюс: LII leidykla, 2005. – 53 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 6-2003. – Вильнюс: LII leidykla, 2003. – 53 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 5-2001. – Вильнюс: LII leidykla, 2002. – 38 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 4-2000. – Вильнюс: LII leidykla, 2000. – 36 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 3-1999. – Вильнюс: LII leidykla, 1999. – 42 c. ISSN 1392-3390
 • Новости Литовской Метрики 2-1998. – Вильнюс: LII leidykla, 1998. – 40 c. ISSN 1392-3390, ISBN 9986-780-20-9
 • Новости Литовской Метрики 1-1996/1997. – Вильнюс: LII leidykla, 1997. – 30 p. ISSN 1392-3390, ISBN 9986-780-11-Х

Archivum Lithuanicum

 • Archivum Lithuanicum Nr. 21, 2019 – Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2019, – 380 p. ISSN 1392-737X.
 • Archivum Lithuanicum Nr. 20, 2018 -Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2018, – 424 p. ISSN 1392-737X
 • Archivum Lithuanicum Nr. 19, 2017 –Vilnius : /Lietuvos istorijos institutas, 2017, – 406 p. ISSN 1392-737X.
 • Archivum Lithuanicum Nr. 18, 2016 Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016,- 489 p. ISSN 1392-737X.