Miestų tyrimo Skyriaus Darbuotojai


Skyrius įsteigtas 2002 m. gruodžio 20 d. Skyriaus vadovas – Saulius Sarcevičius. Tyrimų objektas – miestai kaip istorinis reiškinys.

 

Nagrinėjami aspektai:

 • visuomenė;
 • ekonomika;
 • kultūra;
 • ekologija;
 • gynyba;
 • urbanistika.

 

Skyriuje vykdoma programa:

 • Lietuvos miestų socialinė topografija XIV–XX a. D. 1 (2004–2008 m.)
 • Lietuvos miestų socialinė topografija XIV–XX a.: Vilnius. D. 2 (2009-2013 m.)

 

Tiriamojo darbo kryptys:

 • istorinio proceso ir eko-aplinkos sąveikavimo, materialinės kultūros technologinių ir praktinių savybių vystymosi dinamikos ir socio-istorinio proceso pažinimas;
 • socio-ekonominių reiškinių bei procesų atskleidimas ir dėsningumų atsekimas;
 • socio-topografiniai tyrimai;
 • archeologinių šaltinių informatyvumo padidinimas: tyrimo metodikos ir teorijos vystymas;
 • materialinės kultūros ir visuomenės sąveikos bei instrumentarijaus vystymosi dėsningumų atskleidimas.

Nuo 2004 m. skyrius leidžia savo periodinį leidinį – Miestų praeitis,Miestų praeitis 2,Miestų praeitis 3 (Pastaba: jeigu naudojate Internet Explorer naršyklę atsiradusiame lange, viršuje kairėje paspauskite geltoną ikonėlę ir pasirinkite Allow Blocked Content… toliau spauskite Yes)nagrinėjantį visus Lietuvos miestų istorijos aspektus (archeologija, sociologija, istorija, technologija ir t. t.). Redakcinę kolegiją sudaro Gediminas Vaitkevičius (redaktorius), Agnė Čivilytė, Elmantas Meilus, Rimvydas Petrauskas, Eugenijus Staniūnas.
Skaitmeninis Vilniaus archeologinis atlasas (Peržiūrai reikalinga AutoCad programa, arba nemokamas AutoCad DWG viewer).