Miestų tyrimo Skyriaus Darbuotojai


Gediminas Vaitkevičius
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Baigė VVU Istorijos fakultetą. Nuo 1979 m. dirbo Vilniaus paminklų konservavimo institute archeologu. 1988-1990 m. stažavosi TSRS MA Archeologijos institute Teorijos ir metodikos sektoriuje. Nuo 1995 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. 1999 m. apsigynė visuomenės ir istorijos mokslų disertaciją “Vilniaus buitinė keramika 14-17 a.”.
Vadovauja biudžetinei programai “Miestų sociotopografija”.
Vadovavo mokslo studijų fondo programoms “Senėjimo procesai keramikoje”(1999-2000 m. ir 2001-2002 m.), kurios vykdytoju buvo Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas.
Nuo 1998 m. dalyvauja EAA (European Association of Archaelogists).
Nuo 2001 m. dalyvauja ESEH (European Society for Environmental History) veikloje.

 

Pagrindinės mokslinių interesų sritys:

  • Veikla: miestų archeologija.
  • Interesai:  keramika, aplinkos istorija ir urbanistika.

 

Paskelbti kūriniai po 2000 m.:
1.    Vilniaus plėtra 14 a., Kultūros paminklai, Vilnius, 2001, nr. 8, p. 68–76.
2.    Aging of archaeological ceramics, Environmental and Chemical Physics, Vilnius, 2002, vol. 24, nr. 1.
3.    Rozwoj Wilna w XIV wieku w swietle badan archeologicznych, Kwartalnik historii kultury materialnej, Warszawa, 2002, nr. 1, p. 3–10.
4.    The aging process in ceramics, Hyperfine interactions, Boston – London, 2003, vol. 5, p. 383–386.
5.    Puodininkystės Profesionalizacija XIV–XVII a. Vilniuje, Miestų praeitis, Vilnius, 2004, nr.1, p. 175–276.
6.    Geomorphology in urban archaeology, Landscapes – Nature and Man, Debrecen –Vilnius, 2005, p. 111–119.
7.    Vilniaus archeologijos atlasas, Vilnius, 2006.
8.    The Geomorphology of the Vilnia and the Environs of Vilnius, Geographia. Studia et Dissertationes, Katowice, 2008, p. 47–57.
9.    Vilniaus tapsmas, Miestų praeitis, Vilnius, 2010, nr. 2.
10.    Kreivasis miestas, Miestų praeitis, Vilnius, 2010, nr. 2.

 

Pranešimai, konferencijos:
1.    Bowl shapes: practical property analysis, EAA 6-th Annual Meeting, Lisbon, 2000.
2.    Senėjimo procesai archeologinėje keramikoje, Spinduoliuotės naudojimas technologijoje, Kaunas, 2001.
3.    Radiaciniai procesai archeologinėje keramikoje, 34-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija, Vilnius, 2001.
4.    The aging process in ceramics, ICAME, Oxford, 2001.
5.    Ionising radiation in the environment as an additional source for studying the past,ESEH, St. Andrews, 2001.
6.    Magnetic nanoparticles in nanomagnetic matrix, ICMFS Colloquium, Kyoto, 2002.
7.    Geležies oksidacija keramikoje, 35-oji Lietuvos nacionalinė fizikų konferencija, Vilnius, 2003.
8.    “Civitas Rutenica”, Международный российско – литовский семинар «Археология и история Литвы и северо-запада России в раннем и позднем средневековье».

 

Ekspertinė veikla:
1.    Vilniaus senamiesčio detaliojo plano pagrindimas, 2003.
2.    Ribų nustatymas buvusių Šnipiškių kapinių vietoje, 2007.

 

Kontaktai
el. paštas –
Telefonas – 8 5 261 29 18