Pradedamas įgyvendinti projektas „Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas“

Projekto pavadinimas Lietuvos istorijos instituto duomenų saugyklų infrastruktūros atnaujinimas
Projekto įgyvendinimo terminai 2013-05-31 – 2014-11-31
Finansavimas Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę VP2-1.1.-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“ (1,3 mln. Lt).
Pareiškėjas Lietuvos istorijos institutas
Partneriai
Įgyvendinantis personalas Kazimieras Vilkevičius, Gediminas Dubinskas ir Danuta Juchnevičienė
Daugiau informacijos teirautis Kazimieras Vilkevičius,  Kazimieras.vilkevicius@istorija.lt, (+370 5) 261 07 11

Projekto tikslai ir uždaviniai:

Tikslas: Gerinti Lietuvos istorijos instituto mokslinę aplinką, užtikrinti nacionalinių mokslo programų MTTP projektų vykdymui reikalingą ir kokybišką technologinę ir informacinę
infrastruktūrą.
Uždaviniai: Modernizuoti saugyklų patalpų infrastruktūrą ir atnaujinti bibliotekos informacinę sistemą.
Planuojami rezultatai:

  1. Įrengta moderni priešgaisrinė sistema, suremontuotos patalpos, pakeista elektros instaliacija, oro ventiliacija, įrengtos priešgaisrinės durys ir kiti elementai siekiant apsaugoti turimą unikalų istorinį paveldą.
  2. Atnaujinta saugyklų infrastruktūra. Kokybiškam ir ilgaamžiškam rankraščių ir kitų dokumentų saugojimui bus įsigyti baldai, metaliniai stelažai ir kitos priemonės.
  3. Atnaujinta integralios informacinė sistemos dalis. Integrali informacinės sistemos dalis – tai šiuo metu veikiančios LII interneto svetainės (informacinės sistemos), skenerių ir kitos įrangos integracija siekiant užtikrinti prieiga prie skaitmenizuotų šaltinių (repozitoriume saugomi, o per www peržiūrima). Bus įsigytas serveris, kompiuterinė įranga ir skeneris.