PATVIRTINTA

Lietuvos istorijos instituto direktoriaus

2014 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. TV-8

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Bibliotekos rankraštyne saugomus dokumentus (išskyrus archeologinių tyrinėjimų ataskaitas) kopijuoti leidžiama tik gavus raštišką Instituto direktoriaus leidimą. Užsakant šias kopijas, privaloma nurodyti kopijavimo tikslą.

Siekiant apsaugoti nuo neigiamo fizinio poveikio senas knygas (iki XIX a.), fotodokumentus (iki 1960 m.), rankraštinius dokumentus (iki XIX a. imtinai), senuosius periodinius leidinius (iki XX a. ), storo įrišimo ir didelio formato periodinius leidinius (iki 1945 m.) leidžiama tik fotografuoti ir skenuoti gavus raštišką Instituto direktoriaus leidimą.

Pastarųjų penkerių metų archeologinių tyrinėjimų ataskaitas kopijuoti leidžiama tik gavus raštišką archeologinių ataskaitų autoriaus sutikimą.

Kopijuoti pateikiami tik geros arba patenkinamos būklės dokumentai.

Dokumentų kopijavimas

Dokumentų kopijavimas

1 puslapis A4 formatas – 0,15 Lt / 0,04 EUR

1 puslapis A3 formatas – 0,30 Lt / 0,09 EUR

Spausdintų XIX a. ar rankraštinių dokumentų kopijavimas

1 puslapis A4 formatas – 0,80 Lt / 0,23 EUR

1 puslapis A3 formatas – 1,50 Lt / 0,43 EUR

Dokumentų skenavimas

1 vaizdas/1 puslapis A4 formatas – 2,00 Lt / 0,58 EUR

Retų, unikalių dokumentų skenavimas

XV-XVIII a. spausdinto ar rankraštinio dokumento ir fotografijų (iki 1960 m.)

1 puslapis A4 formatas – 12,00 Lt / 3,48 EUR

Nuo XIX a. spausdinto ar rankraštinio dokumento ir fotografijų (po 1960 m.)

1 puslapis A4 formatas – 5,00 Lt / 1,45 EUR

Už kompaktinį diską mokama atskirai – 2,00 Lt / 0,58 EUR

Dokumentų spausdinimas
1 puslapis A4 formatas – 0,15 Lt / 0,04 EUR

Dokumento nuoma (tik juridiniams asmenims su Instituto direktoriaus leidimu)

1 diena – 3,00 Lt / 0,87 EUR

Leidimas publikuoti 50-500 Lt / 14,48-144,81 EUR

Mokslinių tyrimų ir mokymo tikslais teikiamoms paslaugoms gali būti taikomos nuolaidos.

Kainos nurodytos su PVM