• Istorijos šaltinių tyrimai t. 6 / sudarytojas Artūras Dubonis – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 394 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 5 / Lietuvos istorijos institutas; sudarė A. Dubonis – Vilnius: LII leidykla, 2014. – 314, [2] p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai . t. 4 / Sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2012. – 340 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 3 / sudarė Darius Antanavičius. – Vilnius: Versus aureus, 2010. – 223 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai, t. 2 / sudarė Artūras Dubonis. – Vilnius: LII leidykla, 2010. – 279 p. ISSN 2029-0705
  • Istorijos šaltinių tyrimai t. 1 / Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas; sudarė Darius Antanavičius, Darius Baronas; redaktorių kolegija: Darius Antanavičius, Darius Baronas, Zenonas Butkus, Artūras Dubonis (pirmininkas), Mathias Niendorf, Rimvydas Petrauskas, Irena Valikonytė. – Vilnius: LII leidykla, 2008. – 354, [2] p. ISSN 2029-0705