Pagal Lietuvos istorijos institutui kartu su Vilniaus universitetu suteiktą istorijos ir archeologijos mokslo krypties ir kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Klaipėdos universitetu suteiktą etnologijos mokslo krypties doktorantūros teisę apgintos daktaro disertacijos

 


2019 metai

Birželio 21 d.Jonas Tilvikas VDU, KU ir LII Etnologijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, etnologija) disertaciją “Liaudies medicina Mažosios Lietuvos sveikatos sistemoje XIX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje”. (mokslinė vadovė dr. Vida Savoniakaitė (Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkė – dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: dr. Darius Daukšas, prof. (HP) dr. Alvydas Juocevičius, doc. dr. Jūratė Lubienė, doc. dr. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė.

 


Spalio 11 d.Monika Šipelytė VU ir LII Istorijos ir archeologijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija ir archeologija) disertaciją “Šveicarijos lietuvių politinė ir diplomatinė veikla 1915–1919 m. Lietuvos valstybingumo klausimu” (mokslinė vadovė prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkas – dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: prof. dr. Zenonas Butkus, prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė, prof. dr. Raimundas Lopata, doc. dr. Nerijus Šepetys.

 

 


2018 metai

Vasario 15 d. Arnaud Parent VU ir LII Istorijos mokslo krypties taryboje eksternu apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos pertvarkyme Stanislovo Augusto valdymo laikotarpiu (1764–1795 m.) (mokslinė konsultantė – doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkė – prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: doc. dr. Liudas Glemža, prof. dr. Valdas Rakutis, dr. Jolita Sarcevičienė, dr. Gintautas Sliesoriūnas.

 


Rugsėjo 19 d. Gabrielė Jasiūnienė VU ir LII Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją “Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia”
(mokslinis vadovas doc.dr. Edmundas Rimša, Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkė – prof.dr.Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: prof. dr. Vaida Kamuntavičienė, doc. dr. Eugenijus Saviščevas, prof. dr. Rita Regina Trimonienė, dr. Darius Vilimas.

 


Rugsėjo 28 d. Arūnas Astramskas VU ir LII Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją “Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais” (mokslinis vadovas dr.Darius Staliūnas, Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkė – prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaitė (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: dr. Rimantas Miknys, doc. dr. Grigorijus Potašenko, prof. dr. Virgilijus Pugačiauskas, prof. dr. Vygantas Vareikis.

 


2017 metai

Rugsėjo 28 d. Juozapas Paškauskas VU ir LII Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Laisvalaikio kultūra didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje (mokslinė vadovė – habil.dr.Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkas – dr.Darius Staliūnas (Lietuvos istorijos institutas). Nariai: dr.Reda Griškaitė, dr.Jolita Mulevičiūtė, doc.dr.Eligijus Raila, dr.Vladas Sirutavičius.

 


2016 metai

Gegužės 26 d. Andrej Ryčkov VU ir LII Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Valdovo išdavystės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. pabaigoje – XVI a. viduryje. (Mokslinis vadovas – dr.Artūras Dubonis, Lietuvos istorijos institutas). Pirmininkė – prof.dr.Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas). Nariai: dr.Elmantas Meilus, prof.dr.Rimvydas Petrauskas, dr.Sergej Polechov, prof.dr.Regina Trimonienė.

 


Pagal Lietuvos istorijos institutui kartu su partnerinėmis institucijomis (Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas) suteiktą istorijos ir etnologijos mokslo krypčių doktorantūros teisę apgintos daktaro disertacijos ir habilitaciniai darbai

 


2015 metai

Gegužės 15 d. Oksana Valionienė LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus erdvinė struktūra viduramžiais. (Mokslinis vadovas – prof.dr. Kęstutis Zaleckis, Kauno technologijos universitetas). Pirmininkas – prof.dr.Albinas Kuncevičius (Vilniaus universitetas). Nariai: prof.habil.dr.Vladas Žulkus, prof.dr.Rimvydas Petrauskas, prof.dr.Jūratė Jurevičienė, dr.Artūras Dubonis. Oponentai: doc.dr.Mindaugas Bertašius, doc.dr.Gintautas Zabiela.

Birželio 25 d. Živilė Mikailienė LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilnius sovietmečiu: ideologija ir miesto tapatumo formavimas (1940-1988). (Mokslinis vadovas – doc.habil.dr.Alvydas Nikžentaitis). Pirmininkas – prof.dr.Šarūnas Liekis (Vytauto Didžiojo universitetas); nariai: dr.Vasilijus Safronovas, dr.Dangiras Mačiulis, dr.Mindaugas Kvietkauskas, dr. Saulius Grybkauskas. Oponentai: dr.Marija Drėmaitė, doc.dr.Aurimas Švedas.

Birželio 26 d. Darius Juodis LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945-1991 metais. (Mokslinis vadovas – dr.Česlovas Laurinavičius). Pirmininkas – doc.dr.Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas). Nariai: prof.dr.Juozas Skirius, dr.Vladas Sirutavičius, dr.Arūnas Bubnys, dr.Daiva Dapkutė. Oponentai: doc.dr.Arūnas Streikus, dr. Giedrius Janauskas.

 


 2013 metai

Rugsėjo 24 d. Loreta Martynėnaitė LII ir VDU Etnologijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, etnologija) disertaciją Kraštovaizdžio konstravimas: gėlių darželiai Lietuvoje XX a. – XXI a. pradžioje. (Mokslinė vadovė – dr.Vida Savoniakaitė). Pirmininkė – doc.dr.Laimutė Anglickienė, Vytauto Didžiojo universitetas); nariai: prof.dr.Rimantas Balsys, prof.dr.Dalia Leinartė, prof.dr.Rimantas Sliužinskas, dr.Žilvytis Bernardas Šaknys. Oponentai: prof.habil.dr.Romualdas Apanavičius, doc.dr.Gintaras Stauskis.
Spalio 18 d. Alfredas Rukšėnas LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Kauno tautinio darbo apsaugos, 2-ojo pagalbinės policijos tarnybos batalionų karių kolektyvinė biografija. (Mokslinis vadovas – dr.Vladas Sirutavičius). Pirmininkas – doc.dr.Vygantas Vareikis (Klaipėdos universitetas); nariai: prof.dr.Zenonas Butkus, dr.Algimantas Kasparavičius, dr.Česlovas Laurinavičius, dr.Valdas Selenis. Oponentai: dr.Arūnas Bubnys, prof.dr.Jonas Vaičenonis.


2011 metai

Birželio 28 d. Andrea Griffante LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Tautiniai keliai per įvairovę: Vilnius, Triestas ir „takoskyros tapatybė“ 1848 – 1914 m. (Mokslinis vadovas – dr.Vladas Sirutavičius). Pirmininkas – dr.Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Vytautas Berenis, prof.habil.dr.Zenonas Norkus, doc.dr.Silva Pocytė, doc.dr.Andžej Pukšto. Oponentai: dr.Ryšard Gaidis, doc.dr.Saulius Pivoras.


2009 metai

Gegužės 26 d. Algimantas Katilius LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a. – XX a. pradžioje). Pirmininkas – dr.Rimantas Miknys (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Arūnas Baublys, doc.dr.Paulius Vaidotas Subačius, dr.Darius Staliūnas, dr.Ieva Šenavičienė. Oponentai: doc.dr.Antanas Kulakauskas, doc.dr.Arūnas Streikus.


2008 metai

Vasario 29 d. Gytis Piličiauskas LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimis. (Mokslinis vadovas – habil.dr.Algirdas Girininkas). Pirmininkas – doc.dr.Eugenijus Jovaiša (Vilniaus pedagoginis universitetas); nariai: prof. dr.Gediminas Motuza Matuzevičius, doc. dr.Valdemaras Šimėnas, doc. dr.Ilona Vaškevičiūtė, dr.Gintautas Zabiela. Oponentai: dr.Tomas Ostrauskas, dr.Vykintas Vaitkevičius.
Birželio 20 d. Aliaksandr Belyi LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. – XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius”. (Mokslinis konsultantas: dr.Gintautas Sliesoriūnas). Pirmininkė – doc.dr. Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas; nariai: doc.dr.Arūnas Baublys, dr.Gintautas Sliesoriūnas, prof.habil.dr.Sergejus Temčinas, prof dr.Irena Valikonytė. Oponentai: doc.dr.Rimvydas Petrauskas, dr.Henadz Sahanovich.
Birželio 27 d. Vilius Ivanauskas LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970 – 1988 m.). (Mokslinis vadovas – dr.Česlovas Laurinavičius). Pirmininkas – dr.Vladas Sirutavičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Arūnas Baublys, prof.dr.Zenonas Butkus, prof.habil.dr.Povilas Gylys, dr.Dalia Marcinkevičienė. Oponentai: prof.habil.dr.Liudas Truska, dr.Nerija Putinaitė.


2007 metai

Gegužės 29 d. Saulius Grybkauskas LII ir VDU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Pramonės valdymas sovietinėje Lietuvoje 1965-1985: įtampos ir konfliktai. (Mokslinis vadovas – dr.Gediminas Vaskela). Pirmininkas – dr.Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Egidijus Aleksandravičius, prof.habil.dr.Povilas Gylys, doc.dr.Algirdas Jakubčionis, doc.dr.Romas Lazutka. Oponentai: prof.habil.dr.Jonas Čičinskas, doc.dr.Vygantas Vareikis.


2005 metai

Gegužės 12 d. Kęstutis Katalynas LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus miesto plėtra XIV a.–XVII a. pirmoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis). (Mokslinis konsultantas –doc.dr.Albinas Kuncevičius). Pirmininkas – dr.Gintautas Zabiela (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Artūras Dubonis, dr.Jonas Genys, dr.Romas Jarockis, doc.dr.Albinas Kuncevičius. Oponentai: prof.dr.Zigmantas Kiaupa, prof.habil.dr.Vladas Žulkus.
Gegužės 17 d. Gitana Zujienė LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII–XVIII a.(Mokslinis konsultantas – doc.dr.Edmundas Rimša). Pirmininkė – doc.dr.Jūratė Kiaupienė (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.Bronislovas Genzelis, prof.habil.dr.Mečislovas Jučas, prof.habil.dr.Eugenija Ulčinaitė, prof.habil.dr.Vladas Žulkus. Oponentai: dr.Artūras Dubonis, dr.Rūta Janonienė.
Gruodžio 5 d. Mindaugas Pocius LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais. (Mokslinis konsultantas – prof.habil.dr. Liudas Truska). Pirmininkas – dr.Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.dr.Zenonas Butkus, prof.habil.dr.Liudas Truska, doc.dr.Vygantas Vareikis,doc.dr.Algirdas Jakubčionis. Oponentai: doc.dr.Arvydas Anušauskas, dr.Arūnas Bubnys.


2004 metai

Gegužės 27 d. Agnius Urbanavičius LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus naujieji miestiečiai 1663–1795 m. (Mokslinis konsultantas – doc.dr.Zigmantas Kiaupa). Pirmininkė – doc.habil.dr.Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Rūta Janonienė, doc.dr.Zigmantas Kiaupa, prof.habil.dr.Liudas Truska, prof.habil.dr.Vladas Žulkus. Oponentai: prof.habil.dr.Jan Jurkiewicz, dr.Gintautas Sliesoriūnas.
Birželio 11 d. Linas Kvizikevičius LII ir KU Istorijos mokslo krypties taryboje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Žemaitijos Kunigaikštystės panemunės miestų ir miestelių raida. (Mokslinis konsultantas – dr.Gintautas Zabiela). Pirmininkas – prof.habil.dr.Vladas Žulkus; nariai: dr.Mindaugas Bertašius, dr.Romas Jarockis, prof.dr.Aleksiejus Luchtanas, doc.habil.dr.Alvydas Nikžentaitis. Oponentai: doc.dr.Rita Regina Trimonienė, dr.Gediminas Vaitkevičius.


2003 metai

Balandžio 4 d. Džiugas Brazaitis viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Rytų Lietuva neolito ir bronzos amžiaus sandūroje. Pirmininkas – habil.dr.Algirdas Girininkas (Lietuvos istorijos institutas); nariai: habil.dr.Vytautas Kazakevičius, prof.habil.dr.Simas Karaliūnas, prof.dr.Adomas Butrimas, doc.dr.Rimantas Jankauskas. Oponentai: prof.habil.dr.Andrejs Vasks, dr.Vygandas Juodagalvis.
Balandžio 11 d. Darius Antanavičius viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvio bajoro Dešimtmetis Livonijos karas (1610 m.) ir jo autorius (Autorystės atribucijos bandymas). Pirmininkas ir darbo vadovas – dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Egidijus Aleksandravičius, prof.habil.dr.Regina Koženiauskienė, doc.habil.dr.Alvydas Nikžentaitis, dr.Raimonda Ragauskienė.


2002 metai

Birželio 18 d. Vitalija Stravinskienė viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944–2000 m. Pirmininkas ir darbo vadovas – dr. Arūnas Bubnys (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Vanda Kašauskienė, dr.Bronius Makauskas, prof.habil.dr.Mindaugas Maksimaitis, prof.habil.dr.Liudas Truska. Oponentai: prof.habil.dr.Petras Setkauskas, doc.dr.Juozas Skirius.
Birželio 21 d. dr.Aldona Prašmantaitė viešame LII habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – prof.habil.dr.Vytautas Merkys (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Jan Jurkiewicz, prof.habil.dr.Vytautas Kubilius, doc.habil.dr.Ingė Lukšaitė, prof.habil.dr.Antanas Tyla, prof.habil.dr.Liudas Truska, prof.habil.dr.Zigmas Zinkevičius.
Birželio 26 d. Romas Jarockis viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI amžiuje. Centras, periferija ir valdžia. Pirmininkas – habil.dr. Vytautas Urbanavičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: doc.dr.Vytenis Almonaitis, prof.habil.dr.Gintautas Česnys, habil..dr.Laima Vaitkunskienė, dr.Ilona Vaškevičiūtė. Oponentai: dr.Artūras Dubonis, prof.habil.dr.Vladas Žulkus.
Gruodžio 11 d. Dangiras Mačiulis viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos valstybės kultūros politika 1927–1940 metais. Pirmininkas ir darbo vadovas – dr. Gediminas Rudis (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof. habil. dr. Vytautas Merkys, prof.habil.dr.Liudas Truska, prof.habil.dr.Vytautas Kubilius, dr.Vladas Sirutavičius. Oponentai: dr.Regina Laukaitytė, prof.habil.dr.Vytenis Rimkus.


 2001 metai

Lapkričio 30 d. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės konfederacijos veikla 1792–1793 metais. Pirmininkas ir darbo vadovas – doc.dr. Zigmantas Kiaupa (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, prof.habil.dr.Bronislovas Juozas Kuzmickas, prof.habil.dr.Algirdas Šidlauskas, doc.dr.Juozas Karaciejus. Oponentai: prof. habil. dr. Antanas Tyla, doc.dr.Irena Valikonytė.


 2000 metai

Rugpjūčio 28 d. Vykintas Vaitkevičius viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Sĕnosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas). Pirmininkas – habil.dr.Vytautas Urbanavičius (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“); nariai: prof.habil.dr. Romualdas Apanavičius, habil.dr. Algirdas Girininkas, dr.Valdemaras Šimėnas, habil..dr. Laima Vaitkunskienė. Oponentai: habil..dr. Nijolė Laurinkienė, doc.habil.dr. Vladas Žulkus.
Spalio 18 d. Arūnas Baublys viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795 – 1830 metais.Pirmininkė ir darbo vadovė – doc.dr. Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, habil.dr. Helmutas Arnašius, prof.habil.dr.Antanas Tyla, dr.Vacys Vaivada. Oponentai: prof.habil.dr.Vytautas Merkys, doc.dr. Antanas Kulakauskas.
Spalio 19 d. Arvydas Malonaitis viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tipologija ir ergonomika). Pirmininkas – habil.dr.Vytautas Kazakevičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Mykolas Michelbertas, habil.dr. Algirdas Girininkas, prof.habil.dr. Simas Karaliūnas, doc.dr. Eugenijus Jovaiša. Oponentai: doc.habil.dr. Vladas Žulkus, dr.Jonas Stankus.
Spalio 23 d. Raimonda Ragauskienė viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584) – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas. Pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Antanas Tyla (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Mečislovas Jučas, doc.dr.Ingė Lukšaitė, prof.habil.dr.Eugenija Ulčinaitė, prof.habil.dr.Stasys Vansevičius. Oponentai: prof.habil.dr.Stanislovas Lazutka, doc.dr.Edmundas Rimša.
Lapkričio 24 d. Jolita Sarcevičienė viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Idealusis moters modelis XVI a. II p. – XVII a.  I p. proginėje literatūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirmininkė – doc.dr.Ingė Lukšaitė (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Viktorija Daujotytė, prof.habil.dr.Antanas Tyla, doc.dr.Irena Valikonytė, prof.habil.dr.Vanda Zaborskaitė. Oponentai: doc.dr.Jūratė Kiaupienė, prof.habil.dr.Eugenija Ulčinaitė.
Gruodžio 19 d. dr.Ingė Lukšaitė viešame LII habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – prof.habil.dr.Antanas Tyla (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, habil.dr. Tamara Bairašauskaitė, prof.habil.dr. Domas Kaunas, prof.habil.dr.Vytautas Merkys, prof.habil.dr. Romanas Plečkaitis, prof.habil.dr.Eugenija Ulčinaitė.
Gruodžio 20 d. Vilma Žaltauskaitė viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos krikščioniškosios demokratijos genežė. XIX a. pab. – XX a.pr. Sociopolitinis aspektas. Pirmininkas ir darbo vadovas – prof. habil. dr. Antanas Tyla (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr.Vytautas Merkys, prof.habil.dr. Romanas Plečkaitis, dr. Vladas Sirutavičius, habil.dr. Vytautas Vanagas. Oponentai: prof.habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, dr.Ieva Šenavičienė.


 1999 metai

Rugsėjo 8 d. Vladas Žulkus viešame LII habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – habil.dr.Vytautas Kazakevičius (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Mykolas Michelbertas, habil.dr. Adolfas Tautavičius, habil.dr. Vytautas Urbanavičius, prof.habil.dr. Gintautas Česnys, prof. habil. dr. Nils Gosta Blomkvist, prof.habil.dr.Ēvalds Mugurēvičs.
Lapkričio 12 d. Gediminas Vaitkevičius viešame LII ir VDU doktorantūros komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus buitinė keramika (XIV-XVII a.). Pirmininkė – habil..dr.Rimutė Rimantienė; nariai: dr.Vytenis Almonaitis, prof.habil.dr.Edvardas Gudavičius, dr.Albinas Kuncevičius.


1998 metai

Balandžio 16 d. dr.Vytautas Kazakevičius viešame LII habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Geležies amžiaus baltų genčių ginkluotė. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – prof.habil.dr. Mykolas Michelbertas (Vilniaus universitetas); nariai: prof.habil.dr. Gintautas Česnys, prof.habil.dr.Simas Karaliūnas, prof.habil.dr.Ēvalds Mugurēvičs, habil.dr. Rimutė Rimantienė, habil.dr. Vytautas Urbanavičius, habil.dr. Laima Vaitkunskienė.

Gegužės 6 d. dr.Tamara Bairašauskaitė viešame LII habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Lietuvos totoriai XIX amžiuje. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – prof.habil.dr.Vytautas Merkys (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Egidijus Aleksandravičius, prof.habil.dr.Mečislovas Jučas, habil..dr. Juozas Algimantas Krikštopaitis, prof.habil.dr.Antanas Tyla, doc.habil.dr. Liudas Truska, prof. habil. dr. Stasys Vansevičius.

Lapkričio 27 d. Algirdas Girininkas viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimo duomenis).


 1996 metai

Sausio 19 d. Reda Griškaitė viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Pastangos publikuoti Lietuvos istorijos šaltinius XIX a. viduryje. Pirmininkas – prof. habil. dr.Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas); nariai: prof.habil.dr. Bronius Genzelis, habil.dr. Vytautas Vanagas, doc.dr.Zigmantas Kiaupa, dr.Algirdas Baliulis. Oponentai: prof.habil.dr.Mečislovas Jučas, doc.dr.Antanas Kulakauskas.
Balandžio 19 d. Eugenijus Grunskis viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos gyventojų trėmimai 1940 – 1941, 1945 – 1953 metais. Pirmininkas ir darbo vadovas – dr. Gediminas Rudis (Lietuvos istorijos institutas); nariai: prof.habil.dr. Vytautas Kubilius, prof.habil.dr. Mindaugas Maksimaitis, doc.habil.dr. Henrikas Šadžius, doc.dr.Liudas Truska. Oponentai: prof.habil.dr. Antanas Tyla, dr. Bronius Puzinavičius
Spalio 31 d. Artūras Dubonis viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai XIII-XVI a.: lietuvių ankstyvojo feodalizmo visuomenės tyrimas. Pirmininkas – prof. habil.dr. Edvardas Gudavičius; nariai: prof.habil.dr. Simas Karaliūnas, prof. habil.dr. Stanislovas Lazutka, doc.dr. Zigmantas Kiaupa, dr. Gintas Zabiela. Oponentai: habil.dr. Vytautas Urbanavičius, doc.dr. Alvydas Nikžentaitis.
Lapkričio 12 d. Virgilijus Pugačiauskas viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus departamentas 1812 metais. Pirmininkas ir mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Merkys; nariai: prof.habil.dr. Bronius Dundulis; habil.dr.Juozas Krikštopaitis, prof.habil.dr. Antanas Tyla, prof.habil.dr. Stasys Vansevičius. Oponentai: prof.habil.dr. Mečislovas Jučas, dr. Aldona Prašmantaitė.
Lapkričio 29 d. Zita Medišauskienė viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Cenzūra ir Lietuvos visuomenė 1826-1865 metais. Pirmininkas ir mokslinis vadovas – prof.habil.dr.Egidijus Aleksandravičius; nariai: prof.habil.dr.Bronius Dundulis, prof.habil.dr.Vytautas Merkys, prof.habil.dr.Juozas Girdzijauskas. Oponentai: dr.Antanas Kulakauskas, dr.Vladas Sirutavičius.
1995 metai
Gegužės 12 d. dr.Juozas Kudirka viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų etnologijos krypties habilitacinį darbą Lietuviškos kūčios ir kalėdos. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – prof.habil.dr. Angelė Vyšniauskaitė; nariai: prof. habil.. dr. Bronius Kuzmickas, prof. habil.dr. Vacys Milius, prof. habil.dr. Stasys Skrodenis, prof. habil. dr.Antanas Tyla, prof. habil.dr. Norbertas Vėlius, prof. habil.dr. Zigmas Zinkevičius
Gruodžio 8 d. Algimantas Kasparavičius viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją 1926 metų Lietuvos ir Sovietų sąjungos nepuolimo sutartis. Pirmininkas ir mokslinis vadovas – dr.Česlovas Laurinavičius; nariai: prof. habil.dr.Vytautas Kubilius, prof. habil.dr.Mindaugas Maksimaitis, prof.habil.dr.Vygintas Bronius Pšibilskis, dr.Ričardas Čepas.
Gruodžio 25 d. Vytautas Jogėla viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1933 – 1844 metais: organizacija ir veikla. Pirmininkas ir mokslinis vadovas – prof.habil.dr. Vytautas Merkys (Lietuvos istorijos institutas); nariai: dr.Egidijus Aleksandravičius, dr.Jonas Boruta, prof.habil.dr. Romanas Plečkaitis, dr. Aldona Prašmantaitė. Oponentai: prof.habil.dr. Mečislovas Jučas, dr. Vytautas Berenis.


 1994 metai

Sausio 25 d. dr.Egidijus Aleksandravičius viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Lietuvių Atgimimo kultūra: (XIX a. vidurys).
Spalio 6 d. dr.Romualdas Apanavičius viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų etnologijos krypties habilitacinį darbą Senųjų baltų muzikos instrumentų kilmė. Habilitacijos komitetas: pirmininkas – habil.dr. Regina Merkienė; nariai: prof.habil.dr. Algirdas Ambrazas, habil..dr. Vacys Milius, habil..dr. Rimutė Rimantienė, prof.habil.dr. Norbertas Vėlius, habil.dr. Angelė Vyšniauskaitė, prof.habil.dr. Zigmas Zinkevičius.
Gruodžio 2 d. Raimundas Lopata viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos valstybingumo klausimas 1914 – 1918 m. Pirmininkas ir mokslinis vadovas – prof. habil. dr.Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas); nariai: prof. habil. dr.Mindaugas Maksimaitis, dr. Rimantas Miknys, doc.dr. Juozas Šatas, prof.habil. dr.Antanas Tyla. Oponentai: prof.habil.dr. Vytautas Merkys, doc.dr. Algis Kasperavičius.
Gruodžio 20 d. Vygandas Juodagalvis viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Užnemunė akmens amžiaus pabaigoje – žalvario amžiaus pradžioje. Pirmininkė – habil.dr.Rimutė Rimantienė; nariai: prof. habil. dr.Irena Balčiūnienė, prof. habil. dr.Gintautas Česnys, dr.Vytautas Kazakevičius, prof.habil. dr.Mykolas Michelbertas.


 1993 metai

Balandžio 15 d. dr.Irena Regina Merkienė viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų etnologijos krypties habilitacinį darbą Gyvulių ūkis Lietuvoje 16 a.- 20 a. pirmoje pusėje: etninės patirties ištakos.
Balandžio 20 d. Česlovas Laurinavičius viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties (1920 m. liepos 12 d.) problema.
Balandžio 30 d. Edmundas Antanas Rimša viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Herbai Lietuvos privačių miestų istorijoje
Gegužės 20 d. Janina Morkūnienė viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, etnologija) disertaciją Lietuvos valstiečių vasaros kinkomasis transportas (19 a. antroji – 20 a. pirmoji pusė)
Birželio 25 d. Zigmantas Kiaupa viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos.
Rugsėjo 22 d. Juozapas Matusevičius viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Sovietinis okupacinis režimas Lietuvoje 1940-1941 metais
Spalio 6 d. dr.Laima Vaitkunskienė viešame LII ir VDU habilitacijos komiteto posėdyje apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties habilitacinį darbą Vakarų žemaičiai geležies amžiuje: kultūrair etnosocialinė istorija
Gruodžio 22 d. Egidijus Motieka viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Didysis Vilniaus Seimas.
Gruodžio 28 d. Vladas Sirutavičius viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Nusikaltimas ir XIX a. Lietuvos visuomenė. Nuo institucijų iki nusikaltėlio.
Gruodžio 28 d. Elmantas Meilus viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Prekyba ir amatai Žemaitijos kunigaikštystės miesteliuose 17 a. antroje pusėje – 18 a.
Gruodžio 28 d. Rimantas Miknys viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos (lietuvių) demokratų partija: organizacija ir visuomeninis politinis veikimas 1902-1915 m.
Gruodžio 29 d. Steponas Gečas viešame Jungtinės LII ir VDU doktorantūros studijų komiteto posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, istorija) disertaciją Lietuvos muziejininkystės raida 1940 – 1956 metais.