Dėmesio: Informacija iš duomenų bazių gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama) tik mokslinio tyrimo tikslais ir tik nedideliais kiekiais. Griežtai draudžiama tokią informaciją perduoti tretiesiems asmenims, talpinti į internetą ar naudoti komerciniais tikslais.

  

 

Duomenų bazės pavadinimas Prenumeratos laikotarpis Trumpas aprašymas

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas)

http://search.epnet.com/

2019-01-01 – 2021-03-31 Pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys viso teksto mokslo žurnalai. Turime prieigą prie šių atskirų duomenų bazių:Academic Search CompleteBusiness Source Complete su Regional Business News

ERIC

Health Source: Nursing/Academic Edition

Health Source – Consumer Edition

MasterFILE Premier

MEDLINE

Newspaper Source

Emerald Management eJournals Collection

http://www.emeraldinsight.com

2019-01-01 – 2021-03-31 Duomenų bazėje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų bei kitomis temomis). Taip pat turime prieigą prie duomenų bazės Emerald archyvo

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library

http://www.tandfonline.com/

2019-07-31 – 2020-12-31 Duomenų bazėje pateikiami viso teksto moksliniai žurnalai humanitarinių, socialinių, fizinių, technologijos, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų klausimais

 image description

Dėmesio !

Jeigu esate LNB vartotojas, registruokitės el. paštu adresu e-info@lnb.lt. Laiške parašykite savo vardą, pavardę, LNB vartotojo pažymėjimo numerį ir savo el. pašto adresą. Jums bus suteiktas slaptažodis