• Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 17: Nacionalizmas ir emocijos: (Lietuva ir Lenkija XIX–XX a.) / sud. Vladas Sirutavičius, Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2001. – 203, [1] p. ISBN 9986-780-38-1
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 16: Visuomenė be universiteto? : (aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys–XX a. pradžia) / Darius Staliūnas. – Vilnius: LII leidykla, 2000. – 215, [1] p. ISBN 9986-780-30-6
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 15: Mykolas Romeris ir buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių tautinės problemos. – Vilnius: Eugrimas, 1999. – 191 p. ISBN 9986-752-52-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 14: Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1842 metais : organizacija ir veikla / Vytautas Jogėla. – Vilnius: Eugrimas, 1997. – 234, [5] p. ISBN 9986-752-23-X
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 13: Mykolas Römeris. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 313 p. ISBN 9986-814-01-4
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 11: Didysis Vilniaus seimas / Egidijus Motieka. – Vilnius: Saulabrolis, 1996. – 364 p. ISBN 9986-814-01-4
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 10: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais / Rimantas Miknys. – Vilnius: LII leidykla, 1995. – 255 p. ISBN 9986-491-22-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 8: Asmuo: tarp tautos ir valstybės. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 525, [1] p. ISBN 5-420-01318-5
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 7: Atgimimas ir Katalikų bažnyčia. – Vilnius, Katalikų pasaulio leidykla, 1994. – 540 p. ISBN 9986-04-021-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 6: Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 413 p. ISBN 5-420-01224-3
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 4: Liaudis virsta tauta. – Vilnius: Baltoji varnelė, 1993. – 587 p.
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 3: Lietuvos valstybės idėja (XIX a.-XX a. pradžia). – Vilnius: Žaltvykslė, 1991. – 504, [3] p.
 • Lietuvių atgimimo istorijos studijos T. 1: Tautinės savimonės žadintojai : nuo asmens iki partijos. – Vilnius: Sietynas, 1990. – 207, [1] p.