Redakcija

Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius
Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Tel. (+370) 5 2614935, faks. (+370) 5 2611433
El. paštas: lietuvosarcheologija@gmail.com arba laurynas.kurila@istorija.lt

 • Lietuvos archeologija T. 45. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019. –320 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 44. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2018. -208 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija T. 43. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2017. -260 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija T. 42. Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2016. -256 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 41 Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2015. -216 p. ISSN 0207-8694.
 • Lietuvos archeologija, 40 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2014. -296 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 39 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2013. -391 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 38 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2012. – 386 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 37 / Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2011. – 283 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 36. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 303 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 35. – Vilnius: Diemedis, 2010. – 297 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 34. – Vilnius: Diemedis, 2009. – 293 p. ISSN 0207-8694, ISBN 978-9986-23-150-9
 • Lietuvos archeologija, 33. – Vilnius: Diemedis, 2008. – 211, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-147-9
 • Lietuvos archeologija, 32 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 187, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-139-4
 • Lietuvos archeologija, 31 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir žalvario amžių tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2005. – 193, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-138-7
 • Lietuvos archeologija, 30 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus tyrinėjimams]. – Vilnius: Diemedis, 2007. – 266, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 978-9986-23-137-0
 • Lietuvos archeologija, 29: Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 254, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-124-8
 • Lietuvos archeologija, 28: Skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 236, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-123-X
 • Lietuvos archeologija, 27 [Straipsnių rinkinys, skirtas geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių tyrimams]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2005. – 296, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-126-4
 • Lietuvos archeologija, 26 [Konferencijos „Gamtos mokslų ir naujųjų technologijų taikymas archeologijoje“ medžiaga]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. – 182, [2] p. ISSN 02-07-8694, 9986-23-118-3
 • Lietuvos archeologija, 25 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens ir bronzos amžiams]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2004. – 269, [3] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-116-7
 • Lietuvos archeologija, 24 [Straipsnių rinkinys, skirtas programos „Lietuvos gyventojų XI–XVII a. kultūra archeologijos duomenimis“ rezultatams pristatyti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003. – 326, [2] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-105-1
 • Lietuvos archeologija, 23 [Straipsnių rinkinys, skirtas akmens amžiaus Lietuvoje tyrinėjimų problematikai]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 252 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-1035
 • Lietuvos archeologija, 22 [Straipsnių rinkinys, skirtas daugiausia kuršių VIII–XIII a. materialinei ir dvasinei kultūrai pažinti]. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2002. – 288 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-101-9
 • Lietuvos archeologija, 21: Skiriama Reginos Volkaitės-Kulikauskienės 85-mečiui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. – 452 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-094-2
 • Lietuvos archeologija, 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 270, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-088-8
 • Lietuvos archeologija, 19: Skiriama Rimutės Rimantienės 80-mečiui. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000. – 300 p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-083-7
 • Lietuvos archeologija, 18: Skiriama Mykolo Michelberto 60-mečio jubiliejui. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 283, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-054-3
 • Lietuvos archeologija, 17: Žvilių kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999. – 247, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-23-067-5
 • Lietuvos archeologija, 16: Pietų Lietuvos akmens ir ankstyvojo žalvario amžių paminklų tyrimai. Vilnius: Mokslo aidai, 1999. – 309, [1] p. ISSN 02-07-8694, ISBN 9986-479-478-9
 • Lietuvos archeologija, 15: Skiriama Prano Kulikausko 85-mečio jubiliejui. – Vilnius: Žara, 1998. – 487, [1] p. ISSN02-07-08694
 • Lietuvos archeologija, 14: Vakarų Lietuvos akmens amžiaus paminklai. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1996. – 223 p. ISSN 0207-8694, ISBN 9986-23-021-7
 • Lietuvos archeologija, 13: Pagrybio kapinynas: monografija / Laima Vaitkunskienė. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 1995. – 207 p. ISSN 02-07-08694, ISBN 9986-23-019-5
 • Lietuvos archeologija, 12. Bandužių kapinynas: monografija / Jonas Stankus. – Vilnius: Danielius, 1995. – 155 p. ISBN 9986-442-17-6
 • Lietuvos archeologija, 11: Viduramžių senkapiai. – Vilinius: Diemedžio leidykla, 1995. – 408 p. ISSN 0207-8694
 • Lietuvos archeologija, 10: Plinkaigalio kapinynas: monografija / Vytautas Kazakevičius. – Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. – 217, [2] p. ISBN 5-420-01148-4
 • Lietuvos archeologija, 8. – Vilnius: “Mokslas”, 1992. – 170, [1] p.