Lietuvos Istorijos Instituto mokslinės veiklos ataskaitos

Ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų ataskaitos

Kitų instituto mokslinių programų ataskaitos