Miestų tyrimo Skyriaus Darbuotojai


Oksana Valionienė
Humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Baigė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetą. Specialybė – architektūra, miestų ir rajonų planavimas. Nuo 2003 metų dirba Lietuvos istorijos instituto Miestų tyrimų skyriuje.

 

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
1.    Veikla: viduramžių miesto teorija, urbanistikos istorija;
2.    Interesai: miestų archeologija, virtualus modeliavimas, programavimas, kompiuterinė grafika;
3.    Individuali mokslinių tyrimų tema: “Vilniaus urbanistinė raida nuo miesto atsiradimo iki XVI a. vidurio”.

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Skaitmeniniai žemėlapiai:
1.    Vilniaus archeologijos atlasas (skaitmeninė archeologinių tyrimų duomenų bazė), Vilnius, 2006, (bendraautoriai G. Vaitkevičius, S. Sarcevičius).
2.    Vilniaus pirminio reljefo rekonstrukcija (skaitmeninis žemėlapis), Vilnius, Lietuvos istorijos instituto miestų tyrimų skyriaus archyvas, 2009.

 

Straipsniai
1.    Rekonstrukcijos šiuolaikinėje tradicionalistinėje architektūroje ir archeologijoje,Miestų praeitis, t. 1, 2004, psl. 81-124 (bendraautorius V. Vainilaitis).
2.    Средневековая архитектура Вильнюса в контексте культурных влияний,Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков, 2006, psl. 262-279 (bendraautorius R. Jonaitis).
3.    Средневековый Вильнюс. Становление плановой структуры в 14-15 веках, Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков. 2007, psl. 336-352.
4.    The geomorphology of the Vilnia and the Environs of Vilnius, Geographia studia et dissertationes, Katowice, 2008, psl. 47-58 (bendraautoriai R. Morkūnaitė, G.Vaitkevičius).
5.    Пространственная структура Вильнюса на основе анализа первичного рельефа, Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков. 2008, psl. 435-445;
6.    Vilniaus erdvinės struktūros raida XIV – XV a., Lietuvos  pilys, 2009, t. 4, p. 54 –61.

 

Konferencijos, seminarai:
1.    Rusija, Pskovas. 2005 m. Seminaras “Археология и история Пскова и Псковской земли.” Pranešimo tema – Cpeдневековая архитекура Вильнюса в контексте культурных влияний (bendraaurtorius R. Jonaitis);
2.    Lietuva, Vilnius, 2005 metai. Tarptautinis seminaras “Археология и история Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье”. Pranešimo tema: “Vilniaus archeologijos atlaso pristatymas”
3.    Международный российско – литовский семинар “Археология и история Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье”, Санкт-Петербург. 2006 m. Pranešimo tema: “Становление плановой структуры Вильнюса: геоморфологический аспект”;
4.    Rusija, Pskovas. 2006 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo tema: “Средневековый Вильнюс. Становление плановой структуры в 14-15 веках”;
5.    Rusija, Pskovas. 2007 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo tema: “Пространственная структура Вильнюса на основе анализа первичного рельефа”.
6.    Vilniaus aplinkosaugos forumas, Vilnius, 2009 m. Pranešimo tema: “Vilniaus landšafto įtaka plano struktūrai XIV amžiuje“;
7.    II-oji respublikinė mokslinė konferencija Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis), Klaipėda, 2009 m. Pranešimo tema „Ankstyvojo Vilniaus genezės problema“, (bendraautorius S. Sarcevičius).

 

Kontaktai
el. paštas – oksana.valioniene@istorija.lt
Telefonas – 8 5 261 29 18