Miestų tyrimo Skyriaus Darbuotojai


Irma Kaplūnaitė
Humanitarinių mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

 

Straipsniai ir publikacijos
1.    Numizmatiniai ir sfragistiniai radiniai iš Vilniaus Rotušės aikštės, Numizmatika, 6, 2007 (bendraautorius – R. Jonaitis).
2.    Bokštiniai namai Vilniuje, Miestų praeitis, 2010, t. 2 (bendraautorius – F. Tomoi).
3.    54 seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, t. 34 (bendraautorius R. Jonaitis).
4.    Naujausi archeologijos tyrimai Vilniaus rotušės aikštėje (2005 – 2007 m),Vilniaus istorijos metraštis (bendraautorius R. Jonaitis) (spaudoje).

 

Spausdinta mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga
1.    Нумизматический и сфрагистический  материал Ратушной площади: торговые аспекты Вильнюса XV – XVII веков, Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков, 2008.
2.    Периферийные замки-резиденции литовской знати в XVI веке,Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье, Санкт-Петербург, 2009.

 

Konferencijos, seminarai:
1.    Rusija, Sankt Peterburgas. Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье. 2006 m. Pranešimo pavadinimas –Периферийные замки-резиденции литовской знати в XVI веке.
2.      Lietuva, Vilnius. 2007 m. „Vilniaus miesto savivaldos istorija Lietuvos miestietiškos savivaldos raidos kontekste (XIV a. pabaiga – XIX a. pirmoji pusė). Pranešimo pavadinimas – Turmhauzas – Vilniaus miesto rotušės pastato pradžia?
3.      Rusija, Pskovas. 2008 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Нумизматический и сфрагистический  материал Ратушной площади: торговые аспекты Вильнюса XV – XVII веков.
4.     Lietuva, Kaunas. 2008 m. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Pranešimo pavadinimas –  Naujausi Vilniaus Rotušės aikštės tyrimai (pranešimas parengtas kartu su R. Jonaičiu).
5.     Lietuva, Druskininkai. 2009 m. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Pranešimo pavadinimas –  2006 – 2009 m. tyrimai Bokšto g. 6, Vilniuje (pranešimas paraengtas kartu su R. Jonaičiu).
6.     Lietuva, Vilnius. 2010 m. M. Gimbutienės skaitymai. Pranešimo pavadinimas –Vilniaus Rotušės aikštė archeologijos tyrimų duomenimis.
7.     Rusija, Pskovas. 2010 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Дома-Башни в Вильнюсе в XIV – XV в.в.

 

Kontaktai
el. paštas – irma.kaplunaite@gmail.com
Telefonas – 8 5 261 29 18