Miestų tyrimo Skyriaus Darbuotojai


Rytis Jonaitis
Humanitarinių mokslų daktaras, jaunesnysis mokslo darbuotojas

Straipsniai ir publikacijos
1.    Penkiasdešimt pirmasis seminaras “Pskovas ir Pskovo žemių archeologija ir istorija”, Lietuvos istorijos metraštis. 2005 metai, 1, Vilnius, 2006.
2.    Numizmatiniai ir sfragistiniai radiniai iš Vilniaus Rotušės aikštės, Numizmatika, 6, 2007 (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
3.    54 seminaras „Pskovo ir Pskovo žemių archeologija ir istorija“, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2009, t. 34 (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
4.    Naujausi archeologijos tyrimai Vilniaus rotušės aikštėje (2005–2007 m), Vilniaus istorijos metraštis (bendraautorė I. Kaplūnaitė) (spaudoje).

 

Spausdinta mokslinių konferencijų pranešimų medžiaga
1.    XVII a. 4-ojo dešimtmečio monetų lobis iš Vilniaus, Tarptautinė numizmatikų konferencija (pranešimų tezės), Vilnius, 2006 (bendraautorė – D. Grimalauskaitė).
2.    Cpeдневековая архитекура Вильнюса в контексте культурных влияний,Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков, 2006.
3.    Захоронения XIV–XVIII веков в контексте развития Вильнюса,Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков, 2007.
4.    Новейшие раскопки на территории “CIVITAS RUTENICA” в Вильнюсе: Предворительный анализ результатов, Археология и история Пскова и Псковской земли, Псков, 2008.
5.    Исторически  сформировавшийся в  ХIV-ХV вв. в г.Вильнюсе «Русский город», Материалы международного симпозиума, С.-Петербург, 2009(bendraautorius – V. Veževičienė).

 

Dalyvavimas mokslinėse konferencijose
1.    Rusija, Pskovas. 2005 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Cpeдневековая архитекура Вильнюса в контексте культурных влияний (bendraautorė – O. Valionienė).
2.    Rusija, Pskovas. 2006 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Захоронения XIV-XVIII в.в. в контексте развития Вильнюса.
3.    Lietuva, Vilnius. 2006 m. Tarptautinė numizmatikos konferencija. Pranešimo pavadinimas – XVII a. 4-ojo dešimtmečio monetų lobis iš Vilniaus (bendraautorė – D. Grimalauskaitė).
4.    Rusija, Sankt Peterburgas. 2006 m. Pranešimo pavadinimas – Исторически  сформировавшийся в  ХIV-ХV вв. в г.Вильнюсе «Русский город» (bendraautorius – G. Vaitkevičius).
5.    Rusija, Pskovas. 2008 m. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Новейшие раскопки на территории “CIVITAS RUTENICA” в Вильнюсе: Предворительный анализ результатов.
6.    Lietuva, Kaunas. 2008 m. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Pranešimo pavadinimas –  Naujausi Vilniaus Rotušės aikštės tyrimai (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
7.    Lietuva, Vilnius. 2009 m. M. Gimbutienės skaitymai. Pranešimo pavadinimas – „Civitas Rutenica“ Vilniuje, XIV – XV a.
8.    Lietuva, Klaipėda. 2009 II-oji respublikinė mokslinė konferencija. Pranešimo pavadinimas – Cerkvės „Civitas Rutenica“ teritorijoje Vilniuje. Lokalizacijos problema.
9.    Lietuva, Druskininkai. 2009 m. Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Pranešimo pavadinimas –  2006 – 2009 m. tyrimai Bokšto g. 6, Vilniuje (bendraautorė I. Kaplūnaitė).
10.    Rusija, Sankt Peterburgas. 2010 m. Lietuvos ir Sankt Peterburgo archeologų seminaras, skirtas leidinio „Археология и История Литвы и северо – запада России в раннем и позднем средневековье. Санкт-Петербург 2006“ pristatymui. Pranešimo pavadinimas – „Civitas Rutenica“ Vilniuje naujausių tyrimų duomenimis.
11.    Vilnius, Lietuva. 2010 m. M. Gimbutienės skaitymai. Pranešimo pavadinimas – Naujausi tyrinėjimai Vilniuje, „Civitas Rutenica“ teritorijoje.
12.    Rusija, Pskovas. 2010. Археология и история Пскова и Псковской земли. Pranešimo pavadinimas – Община Русского города 13 – 14 в.в. в Вильнюсе в свете новейших археологически открытий.

 

Kontaktai
el. paštas – rytis.jonaitis@istorija.lt
Telefonas – 8 5 261 29 18