Mokslo tarybos posėdis

2020 m. birželio 30 d. 10.00 vyks Lietuvos istorijos instituto Mokslo tarybos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Mokslo darbų teikimas leidybai;
2. LII ir VU Istorijos krypties doktorantūros komiteto pirmininko kandidatūros teikimas VU rektoriui.
3. LII atstovo delegavimas į Lituanistinių valstybinių mokslinių tyrimų institutų Strateginę tarybą.
4. Informacija apie LII Priežiūros tarybos veiklą.
5. Naujo LII Mokslo tarybos reglamento tvirtinimas
6. Kiti klausimai