Dėl LII darbo karantino švelninimo metu

LII direktoriaus įsakymas dėl Instituto darbo karantino švelninimo metu. Su dokumentu galima susipažinti čia