Disertacijos gynimas

2016 m. gegužės 26 d. 15 val. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius) bus ginama Andrej Ryčkov disertacija „Valdovo išdavystės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. pabaigoje – XVI a. viduryje “ (Istorija 05 H)

Disertacija parengta Lietuvos istorijos institute.
Mokslinis vadovas – doc. dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H). Mokslinis konsultantas – doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).
Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas- prof. dr. Irena Valikonytė – tarybos pirmininkė (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),
dr. Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),
prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),
dr. Sergej Polechov (Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H),
prof. dr. Rita Regina Trimonienė (Šiaulių universitetas, humanitariniai mokslai, istorija – 05 H).