Disertacijos gynimas

2018 m. rugsėjo 28 d. 15 val. Lietuvos istorijos instituto Posėdžių salėje (Kražių 5, Vilnius), ARŪNAS ASTRAMSKAS gins disertaciją “Kauno gubernijos miestų savivalda 1876-1915 metais”

A.Astramskas_disertacijos gynimas_skelbimas