Jubiliejus

2016 m. liepos 7 d. 18 val. maloniai kviečiame dalyvauti renginyje, skirtame Prof. MEČISLOVO JUČO 90-mečio Jubiliejui ir šiai sukakčiai specialiai parengtos knygos sutiktuvėms

Istorikų pokalbis „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS ISTORIJOS ATODANGOS“

 

2016 m. liepos 7 d., ketvirtadienis, 18.00–19.00 val.
Valdovų rūmai

Renginys skiriamas PROF. MEČISLOVO JUČO 90-mečio jubiliejui ir
šiai sukakčiai specialiai parengtos knygos sutiktuvėms

Prof. Mečislovas Jučas, gimęs 1926 m. balandžio 26 d., šiais metais švenčia savo 90-ąjį jubiliejų. Renginyje bus aptariamos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos aktualijos prof. Mečislovo Jučo daugiau nei 60 metų trunkančios mokslinės kūrybos kontekste.

Šia proga bus sutikta ir profesoriaus jubiliejui specialiai išleista knyga – tarptautinis 25 mokslinių straipsnių, skirtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos problematikai, rinkinys. Šiuo leidiniu lietuvių istoriografijos klasiką, vieną žymiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų pagerbia ir nuoširdžiai sveikina kolegos, bičiuliai ir mokiniai, taip pat bemaž 250 šalies praeičiai ir paveldui neabejingų mokslininkų, kultūrininkų ir valstybininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš daugelio kitų Europos kraštų bei Amerikos. Jubiliejiniame leidinyje skelbiama ir prof. Mečislovo Jučo bibliografija, keli kolegų ir mokinių proginiai tekstai apie jubiliatą, garbiojo profesoriaus gyvenimo žingsnius atskleidžia turiningos fotografijos.

Renginyje dalyvauja
akad. prof. habil. dr. Mečislovas Jučas,
akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla,
prof. dr. Irena Valikonytė,
doc. dr. dr. h. c. Edmundas Rimša,
prof. dr. Rimvydas Petrauskas,
doc. dr. Vydas Dolinskas,
prof. Mečislovo Jučo kolegos, bičiuliai, mokiniai

Renginį organizuoja
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Lietuvos istorijos institutas
Vilniaus universitetas

Maloniai kviečiame dalyvauti ir pagerbti garbingą sukaktį švenčiantį prof. Mečislovą Jučą!

Įėjimas laisvas

 

Daugiau informacijos Istorijos atodangos