Knygos pristatymas

Maloniai Jus kviečiame dalyvauti Mindaugo Pociaus sudaryto dokumentų rinkinio LIETUVOS

SOVIETIZAVIMAS 1944–1947 m.: VKP(b) CK dokumentai  pristatyme. Knygos pristatymas vyks Lietuvos istorijos institute (kražių g. 5, Vilnius), kovo 9 d. (trečiadienį) 17 val.

Skelbimas Pocius

Platesnė informacija apie knygą:

Leidinys parengtas remiantis Lietuvos ir Rusijos archyvuose saugomais originaliais dokumentais. Šaltinių rinkinyje atsispindi Lietuvos reokupavimo ir įjungimo SSRS politinę, ūkinę, socialinę ir kultūrinę sistemą įvairūs aspektai, atskleidžiama, kaip VKP(b) CK vadovybė pagal totalitarinės komunistinės valstybės standartus pertvarkė ir suvienodino Lietuvos vidaus gyvenimą. Knygoje siekiama nuosekliai pateikti istorinius šaltinius, leidžiančius geriau pažinti Sovietų Sąjungos centrinės valdžios 1944 m. antroje pusėje – 1947 m. pradžioje vykdytą Lietuvos sovietizavimo politiką ir sovietizacijos procesą. Dauguma unikalių ir originalių dokumentų niekur nebuvo skelbti arba Lietuvoje publikuojami pirmą kartą. Leidinys skirtas studentams, mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, istorikams, sovietologams ir visiems, besidomintiems Lietuvos istorija.