Konferencija

2016 m. lapkričio 17–18 d. Valdovų rūmų Didžioji renesansinėje menėje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Antrasis Lietuvos Statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos“.

Antrojo Lietuvos Statuto (1566) 450 metų sukakčiai paminėti skirta tarptautinė mokslinė konferencija yra jau šeštoji, kai Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir partneriai suburia įvairiose šalyse besidarbuojančius Lietuvos Statuto tyrėjus. Joje mokslinių tyrimų rezultatais dalysis ir pranešimus skaitys žinomi istorikai, kultūros istorikai bei kitų sričių tyrėjai iš Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos.

XVI amžius Lietuvos istorijoje – teisėkūros klestėjimo ir teisės kodifikavimo amžius, o Lietuvos Statutas – Europos teisės fenomenas. Tačiau siekis supažindinti su naujausiomis šio unikalaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės, istorijos ir kultūros paminklo genezės, šaltinių ir turinio tyrimo įžvalgomis – tik vienas iš konferencijos tikslų. Ne veltui sakoma: kokia visuomenė, tokia ir teisė. Todėl pranešimuose daug dėmesio bus skiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodifikavimo tradicijai Europos kontekste, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios visuomenės teisinės kultūros ir teisinės sąmonės realijoms, t. y. Statute įteisintų normų (ne)taikymo praktikoje ir sąveikos su kitomis teisinėmis sistemomis (Magdeburgo, kanonų‚ nekrikščioniškų bendrijų) klausimams. Taip pat bus analizuojamas Statuto poveikis valstybės institucijų raidai ir įvairiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sociopolitiniams procesams, gvildenama teisinės ir politinės kultūros plėtra, notarinės praktikos institucionalizavimo procesas ir daugelis kitų temų.

Konferencija_Antrasis Lietuvos Statutas