Konferencija

Maloniai kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje

“Humanisto Kazio Griniaus dilema: tarp tautos ir demokratijos”

kuri įvyks 2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos istorijos institute (Kražių g.5, Vilnius)

Programa Grinius (spaudai)