Konkursas

Lietuvos istorijos institutas skelbia viešą konkursą

Archeografijos skyriaus vyresniojo mokslo darbuotojo (2 etatai) pareigoms užimti

Reikalavimai pretendentams:
1) atitikti „Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo“ kvalifikacinius reikalavimus (http://www.istorija.lt/apie-mus/dokumentai/ );
2) atitikti Lietuvos istorijos instituto vykdomų mokslinių programų tyrimų uždavinius (http://www.istorija.lt/mokslas/mokslines-programos/ )

Dokumentai dalyvauti konkurse:
1. Prašymas dalyvauti konkurse;
2. Mokslinių publikacijų sąrašas, kuriame išskirti: a) po daktaro disertacijos gynimo, b) per paskutinius 5 (penkerius) metus;
3. Mokslinės veiklos aprašymas;
4. Svarbiausi darbai ar jų kopijos;

ne Instituto darbuotojai papildomai pateikia:
gyvenimo aprašymą
išsilavinimą liudijantį dokumentą;
asmens tapatybę liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją);
mokslo laipsnio ir/ar mokslo vardo suteikimo dokumentą (originalą ir kopiją).
Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų

Dokumentus pateikti iki 2016-02-08 adresu:
Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius
Apie konkurso vietą ir laiką pretendentams bus pranešta individualiai.

Telefonas ar elektroninis adresas pasiteirauti:
Tel. (8 5) 261 44 36, el.p. istorija@istorija.lt; saule.urbanaviciene@istorija.lt