Lietuvos istorijos instituto Mokslo taryba

2020 m. birželio 9 d. mokslo darbuotojų susirinkime išrinkta Lietuvos istorijos instituto Mokslo taryba.“

LII mokslo tarybos nariai_2020-06-09