Mirtis

Mirė istorikas dr.Feliksas Sliesoriūnas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė istorikas, humanitarinių mokslų daktaras
FELIKSAS SLIESORIŪNAS (1931 07 17–2017 06 26).

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22). Atsisveikinimas
su velioniu birželio 29 d. nuo 11 iki 15 val. Šv. Mišios numatomos birželio 29 d.
10 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Urna išnešama birželio 29 d. 15 val. Laidotuvės vyks Vilniaus Karveliškių kapinėse.