Paskaitų programa

Lietuvos istorijos institutas 2015 metais numato tęsti Vilniaus istorijai skirtų paskaitų ciklą „Vilniaus skaitymai. 2015“. Kviečiame susipažinti su paskaitų programa, aprėpiančia Vilniaus istorijos tarpsnį nuo XV iki XX  amžiaus.

VILNIAUS SKAITYMAI. 2015
Programa

01.13. Įvadas į Vilniaus amatų istoriją (Agnius Urbanavičius)
01.27. Kokias valstybės sostinės funkcijas išsaugojo Vilnius XVII-XVIII amžiuose? (Gintautas Sliesoriūnas)
02.10. Amatininkų cechai XIX a. Vilniuje: viduramžių tradicijos agonija (V. Pugačiauskas)
02.24. XIX a. I-osios pusės kariniai įtvirtinimai Vilniaus centre: paskirtis, statyba, eksploatacija (V. Pugačiauskas)
03.10. Lietuvių kalba Vilniaus mokyklose XX a. pradžioje (Olga Mastianica)
03.24. Vilniečių draugijinis gyvenimas XX a. pradžioje (Zita Medišauskienė)
04.07. Kova už Vilnių („Vilniaus sapnai“) (Dangiras Mačiulis)
04.21. Kur dingo Vilniaus Perkūno šventykla ir ar įmanoma ją (vėl) surasti? (Darius Baronas)
05.05. Vilniaus erdvės raida iki XVI a. vidurio (Oksana Valionienė)
05.19. Vilniaus plytininkai, arba ką gali pasakyti plyta (Saulius Sarcevičius)
06.02. Vilniaus posesijų raida XVII-XVIII a. (M. Klovas, E. Meilus, O. Valionienė)
06.16. Vilniaus keramika (G. Vaitkevičius)