Premija

Dr. Gediminui Vaskelai už monografiją „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“ Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija skyrė Vlado Jurgučio premiją.

Premija iškilmingos ceremonijos metu Lietuvos mokslų akademijoje Gediminui Vaskelai buvo įteikta gruodžio 15 d. Naująjį Vlado Jurgučio premijos laureatą pasveikino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas.

G. Vaskelos monografijoje „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“ analizuojamas Lietuvos gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę ir ūkio šaką, siekiama įvertinti atskirų tautų vietą ir reikšmę Lietuvos ūkio struktūroje Pirmosios Respublikos laikais.
Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisija nutarė siūlyti Lietuvos banko valdybai ir Lietuvos mokslų akademijai už šią monografiją skirti 2015 m. Vlado Jurgučio premiją. G. Vaskelos darbą komisijai nominavo Lietuvos istorijos institutas.
Vlado Jurgučio premiją 1997 m. įsteigė Lietuvos bankas, pažymėdamas profesoriaus, akademiko, pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Premija skiriama už reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslo darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse.