Seminaras

2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos istorijos institute, patalpoje po Baltąja sale („kavinėje“) vyks ilgalaikės programos „Vilniaus istorija. Tyrimai“ seminaras „Tarpkonfesiniai ir tarpetniniai santykiai Vilniuje“. Seminaro pradžia 9 val. [Daugiau]