Simpoziumas

Kviečiame dalyvauti  VII tarptautinėje konferencijoje

„Vilniaus simpoziumas vėlyvojo sovietmečio ir posovietmečio klausimais”, kuris vyks 2016 m. gruodžio 1-2 dienomis. Šių metų renginys skirtas įtampoms ir konfliktams sovietinės sistemos viduje aptarti.  Simpoziume  sieksime atskleisti įvairiapusius santykius tiek tarp centro (Maskvos) ir periferijos, pastarojoje įžvelgiant skirtingus respublikų ir jų atstovų statusus, tiek ir visuomenėje glūdėjusią hierarchiją, kurios egzistavimas lėmė diskriminaciją ir režimo vykdytos visuomenės kontrolės galimybes. Renginys vyks anglų kalba.

Simpoziumas 2016 11 30-1