SUVAŽIAVIMAS

Kviečiame į 4-jį Lietuvos istorikų suvažiavimą, 2017 m. rugsėjo 14-16 d.

Istoriku 4_suvaziavimo_programa