Tarptautinė Mokslinė Konferencija

2014 m. rugsėjo 26-27 d. Vilniuje , Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai vyks tarptautinė mokslinė konferencija „1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai“, skirta Oršos mūšio 500 metų sukakties minėjimui. Konferenciją rengia Lietuvos istorijos institutas kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Kvietimas


 

 1514 m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai

Skiriama Oršos mūšio 500 metų sukakties minėjimui
Vilnius, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

2014 m. rugsėjo 26–27 d.

 

Konferencijos organizatoriai

Lietuvos istorijos institutas
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

 

1514 m. rugsėjo 8 d. įvykęs Oršos mūšis yra viena didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ginklo pergalių ankstyvųjų Naujųjų laikų epochoje. Mūšis atskleidė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinį potencialą, išryškino karinio bendradarbiavimo su Lenkijos Karalyste perspektyvas, buvo reikšmingas karo meno istorijai: jo metu šiame regione pirmą kartą panaudota skirtingų kariuomenės rūšių – kavalerijos, pėstininkų ir artilerijos – integruota veikla, leidusi pasiekti pergalę.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalė prie Oršos sulaukė didelio tarptautinio rezonanso. Po jos žlugo Maskvos pastangos sudaryti prieš Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę nukreiptą sąjungą su Habsburgais. Pergalė buvo puiki proga karinės šlovės spindesy nuskambėti Lietuvos ir Lenkijos vardams, kartu – perteikti Europai daugiau informacijos apie šį katalikybės avanpostą šiaurėje. Oršos mūšiui skirti propagandinės raštijos tekstai formavo savitą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės humanistinio tipo raštijos aplinką, tekstyną, literatūrines temas, artimai susijusias su visuomenės aktualijomis.
Pasitinkant Oršos mūšio 500 metų jubiliejų rengiama tarptautinė mokslinė konferencija, skiriama šio istorinio įvykio paminėjimui, moksliniam įvertinimui bei istorinės atminties apie Lietuvos valstybės politinius, diplomatinius ir karinius laimėjimus puoselėjimui. Konferencijos metu, bendrai diskusijai sutelkus Lietuvos ir užsienio mokslininkus, bus siekiama aptarti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiką plačiame pokyčių Europoje XVI a. pirmojoje pusėje kontekste, išanalizuoti Oršos mūšio reikšmę karo istorijos ir karo meno aspektais, įvertinti politinę ir ideologinę mūšio reikšmę, ypatingą dėmesį skiriant Oršos mūšiui skirtos propagandinės raštijos tekstų ir paveldo analizei.

Informacija dalyviams

  • Pranešti iki 2014 m. balandžio 1 d. apie savo dalyvavimą ir atsiųsti preliminarią pranešimo temą.
  • Pranešti iki 2014 m. birželio 1 d. galutinę pranešimo temą ir atsiųsti pranešimo tezes (ne daugiau kaip 2 psl., t. y. iki 3 200 ženklų).
  • Konferencijos oficialios kalbos – lietuvių, lenkų ir rusų (sinchroninis vertimas iš lietuvių į lenkų ir iš lenkų į lietuvių kalbą). Kitomis kalbomis galima skaityti pranešimą prieš tai atsiuntus tekstą viena iš oficialių kalbų, bet atsiųsti ne vėliau, kaip likus 1 mėn. iki konferencijos pradžios.
  • Organizatoriai konferencijos dalyviams užsieniečiams apmokės kelionės ir nakvynės išlaidas.
  • Konferencijos pranešimų publikaciją planuojama išleisti 2015 m., todėl  publikuoti parengtus tekstus prašome pateikti iki 2014 m. gruodžio 20 dienos.

Konferencijos organizavimo kolegija

Dr. Vydas Dolinskas (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai),

v.dolinskas@valdovurumai.lt
Dr. Gediminas Lesmaitis (Lietuvos istorijos institutas)

g.lesmaitis@gmail.com
Prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas)

rimvydas.petrauskas@if.vu.lt
Prof. dr. Valdas Rakutis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija)
valdas.rakutis@mil.lt
Dr. Adam Stankevič (Lietuvos istorijos institutas)

stankevic.adam@gmail.com (atsakingasis sekretorius)
Doc. dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Lietuvos istorijos institutas)
rstukiene@mail.lt (kolegijos pirmininkė)