Tarptautinė mokslinė konferencija

Tarptautinės mokslinės konferencijos – „Demokratėjimo trajektorijos

1988–1990 m.:
nuo LTSR transformacijos iki
Lietuvos Respublikos restauracijos.
Prielaidos Lietuvos politinės sistemos
demokratizacijai bei integracijai į
tarptautines demokratines
struktūras“

Programa