Suvažiavimas

2013 m. rugsėjo 26-29 d.Šiauliai. Įvyks trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas “NUO POLITINĖS ISTORIJOS PRIE ISTORIJOS POLITIKOS?”

Konferencija

2013 m. birželio 6 Lietuvos istorijos institute organizuojama mokslinė konferencija “Stalinizmas Lietuvoje 1944-1953 m.: režimas ir visuomenė”