Disertacijų gynimai

2015 m. birželio 25 d. 13 val. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius) bus ginama Živilės Mikailienės disertacija „Vilnius sovietmečiu: ideologija ir miesto tapatumo formavimas (1940-1988)“ (Istorija 05 H) Skelbimas apie gynima_Mikailiene 2015 m. birželio 26 d. 13 val. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius) bus ginama Dariaus Juodžio disertacija „Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945-1991 metais“ (Istorija 05 H) Skelbimas apie gynima_Juodis

Kvietimas į seminarą

Kvietimas į seminara kuris vyks 2015 06 23 seminaro programa

Konferencija

Birželio 9-10 d. Lenkijos MA Istorijos institute Varšuvoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Lokalinės istorijos tyrimai ir problemos: bajoriškosios provincijos politinis gyvenimas Lenkijos Karalystėje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI-XVIII a.“ Konferencijos organizatoriai Lenkijos MA Istorijos institutas, Lietuvos istorijos institutas ir Baltarusijos MA Istorijos institutas. Konferencijos_programa_2015_06_9-10d.

Paskaita

Lietuvos istorijos institutas maloniai kviečia į paskaitą “Džučidų imperija ir Lietuva“ Pranešėjas Gediminas Vaitkevičius. Paskaita vyks 2015 m. birželio mėn. 16 d. 18 val. Lietuvos istorijos instituto Mažojoje posėdžių salėje (1 aukštas), Kražių g. 5. Tai dvyliktoji paskaita iš paskaitų ciklo „Vilniaus skaitymai – 2015“.

Knygos pristatymas

Lietuvos istorijos institutas pristato akademinės Lietuvos istorijos X tomą „Nepriklausomybė (1918–1940 m.)“. Knygą sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis išleista praėjusiais metais, o dabar dienos šviesą išvydo ir antroji šio tomo dalis. Šia proga birželio 4 d., ketvirtadienį, 16 val. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5, Vilnius) bus pristatytas Lietuvos istorijos X tomas.