Tarptautinė mokslinė konferencija

2015 05 15-16 Tarptautinė mokslinė konferencija Tarptautinė mokslinė konferencija – Beyond the Soviet Canon: Political Resistance, Academic and Artistic Autonomy in the Late Soviet Period (1960s–1980s)

Tarptautinė mokslinė konferencija

15 01 07-09 Tarptautinė mokslinė konferencija Upsalos universitete (Švedija) Tarptautinė mokslinė konferencija – Trans-ethnic Coalition-building within and across States                                                                                                                        

Tarptautinė mokslinė konferencija

Tarptautinės mokslinės konferencijos – „Demokratėjimo trajektorijos 1988–1990 m.: nuo LTSR transformacijos iki Lietuvos Respublikos restauracijos. Prielaidos Lietuvos politinės sistemos demokratizacijai bei integracijai į tarptautines demokratines struktūras“ Programa  

Paskaitų programa

Lietuvos istorijos institutas 2015 metais numato tęsti Vilniaus istorijai skirtų paskaitų ciklą „Vilniaus skaitymai. 2015“. Kviečiame susipažinti su paskaitų programa, aprėpiančia Vilniaus istorijos tarpsnį nuo XV iki XX  amžiaus.