Ilgalaikių programų tematikos

Lietuvos istorijos institutas, vadovaudamasis „Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 (Žin., 2011, Nr. 16-783), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateikė naujų ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų tematikas 2017-2021 m. laikotarpiui.