Kvietimas

Kviečiame etnologus, antropologus ir tarpdalykinius nacionalizmo tyrimus vykdančius kolegas dalyvauti Lietuvos 100-mečiui skirtoje konferencijoje Nacionalumą budinusi etnologija ir antropologija?