Archeografijos Skyriaus Darbuotojai


Andrej Ryčkov
Humanitarinių mokslų daktaras, mokslo darbuotojas

Gimė 1986 05 11 Ignalinoje. LII Archeografijos sk. dirba nuo 2016 02 01. 2016 05 26 apgynė hum. m. dr. disertaciją tema: „Valdovo išdavystės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. pabaigoje – XVI a. viduryje“.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
•    LDK teisinė ir politinė kultūra XIII–XVI a.
•    LDK teisės istorija.

 

• Monografijos :
1.   Judo bučinys: valdovo išdavystės samprata Lietuvoje (XIII a. pabaiga – XVI a. vidurys), Vilnius, 2018. ISBN 978-609-8183-51-1

 

Mokslinės publikacijos:
•    Straipsniai užsienio leidiniuose:
1.    (Kartu Kęstutis Gudmantas) «Натыфікацыя пра Лаўрышаўскі манастыр, выпісаная са старой летапіснай хронікі» Дзяметрыя Занкевіча. Даследаванне і публікацыя крыніцы // Архэ. Пачатак, № 2, 2016, с. 329–349.

 

•    Straipsniai Lietuvos leidiniuose:
1.    Internal Factors Behind the Emergence of the Law of Treason in the Grand Duchy of Lithuania in the Mid-Fourteenth – to Mid-Fifteenth Centuries, Lithuanian Historical Studies, no 20, 2015, Vilnius, 2016, p. 31–52. ISSN 1392-2343.
2.    Valdovo išdavystės kaip nusikaltimo sampratos ištakos Lietuvoje // Lietuvos istorijos metraštis, 2013/2, Vilnius, 2014, p. 49–63.
3.    Mirties bausmės skyrimas viešųjų raštų klastotojams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismuose XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus viduryje // Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė, sudarė I. Valikonytė ir L. Steponavičienė, Vilnius, 2015, p. 109–120. ISBN 978-609-459-510-3.
4.    (Kartu Kęstutis Gudmantas) Demetrijaus Zankiewicziaus notifikacija apie Laurušavo vienuolyną, išrašyta iš senos rusiškos rankraštinės kronikos (šaltinio tyrimas ir publikacija) // Senoji Lietuvos literatūra, 34 knyga, Vilnius, 2012, p. 153–184.
5.    Apie Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomą Eustachijaus Tiškevičiaus archyvą, Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (1855–1915), sudarė R. Griškaitė ir Ž. Būčys, Vilnius, 2015, p. 177–182. ISBN 9786098039764.
6.    Mirties bausmės vykdymas valdovo išdavikams Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1447–1529 m., Lietuvos istorijos metraštis, 2016/2, Vilnius, 2017, p. 5–25. ISSN 0202-3342.
7. „Ни на кого надеи не маю, толко на милосердного Бога да на вашу милость“. Lietuvos kilmingųjų laiškai, adresuoti valdovo raštininkui Jonui Bogdanaičiui Sapiegai, [1507]–[1515] m., Lietuvos istorijos studijos, t. 42, p. 105–128. ISSN 1392-0448

 

•    Mokslinės recenzijos:
1.    С. В. Полехов, Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. Москва: Индрик, 2015. ISBN 978-5-91674-366-1. // Lietuvos istorijos metraštis, 2016/1, Vilnius, 2016, p. 139–142.

 

•    Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:
1.    „Falsifikuoti dokumentai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismuose XV–XVI a. sandūroje“, tarptautinė mokslinė konferencija Dokumentinio paveldo tapsmas ir komunikacija. Vilnius, 2011 11 24–25.
2.    „Mirties bausmės skyrimas viešųjų raštų klastotojams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismuose XV a. pabaigoje–XVI a. viduryje“, tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė. Vilnius, 2013 11 7–8.

 

•    Stažuotės
1.    Lenkijos MA istorijos institutas (Varšuva) 2014 04 06–20, 2017 09 04–14.
2.    Nacionalinė Rusijos biblioteka ir Sankt Peterburgo istorijos instituto (prie Rusijos MA) archyvas (Sankt Peterburgas) 2014 11 02–15.
3.    Lenkijos MA istorijos institutas (Varšuva), 2014 11 22–28.
4.    Jogailaičių universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius (Krokuva), 2015 06 29–07 03.
5.    Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas (Maskva), Valstybinės Rusijos bibliotekos Rankraščių skyrius (Maskva), 2016 11 6–16.
6.    Lenkijos MA istorijos institutas (Varšuva), 2016 11 23–30.
7.    Mokslinė podoktorantūros studijų stažuotė LII Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriuje; tema: „Politinė komunikacija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo epochoje“ (2017 12 01 – 2019 11 30).

 

• Kiti darbai :
1.   (kartu su V. Jasinskyte) Žygimantas Augustas ir valdovo sostas: padėk jam tapti Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, [dailininkas A. Matusevičius], Kaunas, 2018. ISBN 978-5-430-06808-0

 

•    Šiuo metu dirbamos temos:
1.    Lietuvos Metrika, knyga. Nr. 223 (1510–1534) (rengimas spaudai).
2.    Vykdo stažuočių po doktorantūros studijų projektą „Politinė komunikacija Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo epochoje“ (2017–2019).

 

Kontaktai
el. paštas – andrej.ryckov@gmail.com
Telefonas – 8 5 262 68 48