Archeografijos Skyriaus Darbuotojai


Eglė Deveikytė
Archeografė

2011 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
Archeografijos sk. dirba nuo 2011 08 01.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
1.    Lietuvos Metrika
Svarbiausios mokslinės publikacijos:
• Šaltinių rinkiniai:
1.    Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49 / Lithuanian Metrica: Book No. 49 (1566–1572). Book of Inscriptions 49 / Литовская Метрика. Книга № 49 (1566–1572). Книга записей 49. Parengė E. Deveikytė. Vilnius: LII leidykla, 2014. XVI, 180 p. ISBN 978-9955-847-81-6

•    Mokslinės recenzijos:
1.    Dariusz Kołodziejcyzk, The Crimean Khanate and Poland–Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents. The Ottoman Empire and its Heritage. Politics, Society and Economy, edited by Suraiya Faroqhi, Halil İnalcik and Boğaç Ergene, volume 47, Leiden, Boston, 2011 – XXXVIII, 1098 p., facs. XVII, 2 žemėlapiai. ISBN 978-90-04-19190-7, Istorijos šaltinių tyrimai, t. 4, sudarė Artūras Dubonis. Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 313–324. ISSN 2029-0705.
2.   Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 47 (1565–1567). Užrašymų knyga 47. Lithuanian Metrica: Book No. 47 (1565–1567). Book of Inscriptions 47. Литовская Метрика. Книга № 47 (1565–1567). Книга записей 47. Parengė E. Deveikytė, G. Lesmaitis. Vilnius: LII leidykla, 2018. ISBN 978-609-8183-41-2

•    Šiuo metu dirbamos temos:
1.    Lietuvos Metrika, knyga Nr. 23 (1538–1540) (rengimas spaudai)

Kontaktai
el. paštas – egle.deveikyte@istorija.lt
egle.d@vmail.lt
Telefonas – 8 5 262 68 48