Jubiliejus

2016 m. liepos 7 d. 18 val. maloniai kviečiame dalyvauti renginyje, skirtame Prof. MEČISLOVO JUČO 90-mečio Jubiliejui ir šiai sukakčiai specialiai parengtos knygos sutiktuvėms

Konferencija

2016 m. birželio 9-10 d. Lietuvos istorijos institute (Kražių g. 5,Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija tema „Lokalinės istorijos problemos: Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI-XVIII a.“